BIỆN PHÁP DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP 4, 5 THEO HƯỚNG TÌM TÒI THỰC NGHIỆM | Hưng | TNU Journal of Science and Technology

BIỆN PHÁP DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC LỚP 4, 5 THEO HƯỚNG TÌM TÒI THỰC NGHIỆM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/12/18

Các tác giả

Đàm Quang Hưng Email to author, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang

Tóm tắt


Dạy học môn Khoa học theo hướng tìm tòi thực nghiệm là một định hướng học tập kiểu mới hiệu quả, cơ bản làm thay đổi những quan điểm về định hướng học tập truyền thống. Do đó việc lựa chọn những nội dung, phương pháp dạy học sao cho đúng và thực hiện việc xây dựng các phương án thực nghiệm là những biện pháp quan trọng, đảm bảo cho sự thành công của định hướng học tập này; qua đó giúp học sinh có sự phát triển toàn diện, tích cực và đạt được mục tiêu quá trình học tập một cách chủ động nhất. Bài này góp phần làm rõ một số biện pháp lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học và xây dựng các phương án thực nghiệm trong môn Khoa học lớp 4, 5 theo hướng tìm tòi thực nghiệm.


Từ khóa


Tìm tòi; Thực nghiệm; Biện pháp ; Bài học tìm tòi; Bài học thực nghiệm.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved