BÀI TOÁN QUAN HỆ BIẾN PHÂN TRÊN TẬP TRÙ MẬT | Hùng | TNU Journal of Science and Technology

BÀI TOÁN QUAN HỆ BIẾN PHÂN TRÊN TẬP TRÙ MẬT

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/12/18

Các tác giả

Bùi Thế Hùng Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu định lý về sự tốn tại nghiệm của bài toán quan hệ biến phân trên tập trù mật.

Từ khóa


Bài toán quan hệ biến phân, tập trù mật

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved