ĐỘ TĂNG CỦA NGHIỆM PHÂN HÌNH CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN | Oanh | TNU Journal of Science and Technology

ĐỘ TĂNG CỦA NGHIỆM PHÂN HÌNH CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/12/18

Các tác giả

1. Bùi Thị Kiều Oanh Email to author, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên
2. Ngô Thị Thu Thủy, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong bài báo này, sư dụng Lý thuyết Nevanlinna, chúng tôi nghiên cứu nghệm của phương trình vi phân ...

Từ khóa


phương trình vi phân, phương trình sai phân, hàm phân hình, lý thuyết Nevanlinna

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved