TIÊU CHUẨN CHUẨN TẮC CHO HAI HỌ HÀM PHÂN HÌNH CHUNG NHAU CÁC TẬP VÀ GIÁ TRỊ | Hương | TNU Journal of Science and Technology

TIÊU CHUẨN CHUẨN TẮC CHO HAI HỌ HÀM PHÂN HÌNH CHUNG NHAU CÁC TẬP VÀ GIÁ TRỊ

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/12/18

Các tác giả

1. Đỗ Thị Mai Hương Email to author, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên
2. Phạm Thị Phượng, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

Tóm tắt


Năm 2013, X. J. Liu, S. H. Li và X. C. Pang [2] chứng minh: cho F và G là hai họ hàm phân hình...

Từ khóa


Họ chuẩn tắc, hàm phân hình, Lý thuyết Nevanlinna, chung nhau tập hợp

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved