ỔN ĐỊNH HỢP TÁC CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG DÙNG CÁC HÀM THẾ NĂNG NHÂN TẠO CỤC BỘ | Đức | TNU Journal of Science and Technology

ỔN ĐỊNH HỢP TÁC CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG DÙNG CÁC HÀM THẾ NĂNG NHÂN TẠO CỤC BỘ

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/12/18

Các tác giả

1. Đỗ Khắc Đức Email to author, Đại học Curtin
2. Nguyễn Đăng Bình, Trường Đại học Việt Bắc
3. Nguyễn Văn Vị, Trường Đại học Việt Bắc
4. Nguyễn Văn Hùng, Trường Đại học Việt Bắc

Tóm tắt


Trình bày một phương pháp hệ thống để thiết kế các bộ điều khiển ổn định phối hợp cho một nhóm N thiết bị di động tại một vị trí định trước cả về hình dạng và hướng, và đảm bảo không có va chạm giữa các thiết bị. Các bộ điều khiển được thiết kế dựa trên các hàm thế năng nhân tạo mới có giá trị cực thiểu khi các thiết bị di động được ổn định tại vị trí định trước và đạt giá trị vô hạn khi xảy ra va chạm. Bài báo cũng bao gồm một số ví dụ minh họa.

Từ khóa


Ổn định nhóm, thiết bị di động, phương tiện giao thông đường biển

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved