NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ MẠNG DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM | Hiệp | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ MẠNG DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/06/20                Ngày hoàn thiện: 23/02/21                Ngày đăng: 28/02/21

Các tác giả

1. Lê Hoàng Hiệp Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Lương Thị Minh Huế, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
3. Dương Thị Quy, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Thị Dung, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Với số lượng người dùng sử dụng các thiết bị di động thông minh ngày càng tăng kéo theo các loại hình dịch vụ cũng sẽ đa dạng. Khi đó chất lượng dịch vụ (QoS - Quality of Service) của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông phải được cải thiện mạnh mẽ để có thể cạnh tranh được với nhau. Tuy nhiên, với đặc tính mạng di động, việc kiểm soát và nâng cao chất lượng dịch vụ QoS lại trở thành bài toán khó. Mục tiêu của bài báo nhằm phân tích đánh giá làm rõ các thông số có ảnh hưởng tới QoS ở ba trường hợp khi người dùng sử dụng mạng di động: đi bộ, cố định và di chuyển bằng xe máy. Kết quả chỉ ra rằng, các thông số đánh giá QoS như Uplink, Downlink, Delay và Jitter bị ảnh hưởng lớn và có sự thay đổi rõ rệt. Tốc độ di chuyển làm các thông số này hầu hết bị giảm dần, điều này lý giải việc di chuyển xa dần các trạm Base Transceiver Station (BTS) và kỹ thuật chuyển giao giữa các trạm thu phát tín hiệu này của các nhà cung cấp dịch vụ di động chưa được tối ưu hoàn toàn.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Từ khóa


Chất lượng dịch vụ; Dịch vụ mạng; Dịch vụ Internet; Dịch vụ viễn thông; Nhà mạng.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] M. Dobrota, A. Nikodijevic, and D. Mihailovic, "Influence of the Customer Experience on Satisfaction with Mobile Phones," Journal of Engineering Management and Competitiveness, vol. 2, no. 2, pp. 69-75, 2012.

[2] B. Haider, M. Zafrullah, and M. K. Islam, “Radio Frequency Optimization & QoS Evaluation in Operational GSM Network,” Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science San Francisco, Oct. 2009.

[3] K. Rehana, Q. Saif, and F. Ali, "Factors Influencing the Customer’s Satisfaction and Switching Behavior in Cellular Services of Pakistan," American Research Thoughts, vol. 2, no. 5, pp. 3713-3725, 2016.

[4] M. A. Habibi, M. Ulman, J. Vaněk, and J. Pavlík “Measurement and Analysis of Quality of Service of mobile networks in Afghanistan – End user perspective,” AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, vol. 8, no. 4, pp. 73-84, 2016.

[5] H. H. Le, “Research for service adaptation in next generation network,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 128, no. 14, pp. 119-125, 2014.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved