GIÁO DỤC KỸ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUA MÔN ĐỊA LÍ | Hà | TNU Journal of Science and Technology

GIÁO DỤC KỸ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUA MÔN ĐỊA LÍ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 02/08/20                Ngày hoàn thiện: 22/09/20                Ngày đăng: 26/09/20

Các tác giả

Nguyễn Thị Thu Hà Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Biến đổi khí hậu toàn cầu đang trở thành vấn đề cấp thiết đối với xã hội hiện nay. Các hiện tượng cực đoạn như thiên tai, lũ lụt, hạn hán, triều cường, xâm nhập mặn… ngày càng xảy ra phổ biến, gây nhiều thiệt hại và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt và cả tính mạng của người dân nếu không có những kỹ năng để ứng phó. Qua nhiều năm giảng dạy, chứng kiến hậu quả và khả năng ứng phó của con người với biến đổi khí hậu, tác giả nhận thấy hầu hết các em học sinh còn chưa biết đến các kỹ năng ứng phó với sự thay đổi bất thường của tự nhiên và cũng như mục tiêu của Bộ Giáo dục – Đào tạo là trang bị cho học sinh những kỹ năng cơ bản để ứng phó với biến đổi khí hậu. Mục đích của bài viết này tác giả đề cập vấn đề giáo dục kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh qua môn Địa lí. Để thực hiện tác giả dùng các phương pháp nghiên cứu: Thu thập xử lí tài liệu, thực nghiệm, phân tích tổng hợp. Sau khi thực hiện, học sinh sẽ có được một số kỹ năng như dự đoán, hành động, khắc phục, giải quyết hậu quả và phòng tránh bảo vệ bản thân và cộng đồng...


Từ khóa


Giáo dục; kỹ năng; ứng phó; biến đổi khí hậu; học sinh; trung học phổ thông; địa lí.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Prime Minister, National strategy on climate change” (Promulgate together with decision. No. 2139/QĐ-TTg on December 5, 2011 of Prime Minister), 2011.

[2]. Q. P. Duong, X. T. Nguyen, and H. H. N. Nguyen, “Indigenous knowledge of ethnic minorities in responding to climate change in the northern mountainous region of Vietnam,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 7, pp. 257-264, 2020.

[3]. T. T. H. Nguyen, “Land and climate change adaptation in the Mekong Delta,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 191, no. 15, pp. 99 -104, 2018.

[4]. T. F. Stocker Dahe Qin, “Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,” University of Bern, 2013. [Online]. Available: http//www.ipcc.ch.reports/. [Accessed November 25, 2019].

[5]. N. T. Luong, and D. N. Phan, "The impact of climate change on agricultural production and farmers' migration," Department of Meteorology, Hydrology and Climate Change - Ministry of Natural Resources and Environment, 2010. [Online]. Available: http://www.dmhcc.gov.vn/. [Accessed November 27, 2019].

[6]. Ministry of Education and Training, A guide to teaching and learning about climate change adaptation, 2012.

[7]. Prime Minister, National strategy for natural disaster prevention and mitigation to 2020, 2016.

[8]. T. Tran, V. T. Nguyen, T. L. H. Huynh, V. K. Mai, X. H. Nguyen, and H. P. Doan, Scenarios of climate change and sea level rise for Vietnam. Publisher Resources and Map Vietnam, 2016.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved