XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐỌC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC | Linh | TNU Journal of Science and Technology

XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐỌC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 09/08/20                Ngày hoàn thiện: 26/09/20                Ngày đăng: 26/09/20

Các tác giả

1. Thái Hữu Linh Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Trần Thanh An, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Văn hóa đọc có thể giúp cho mỗi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, có trí tuệ hơn, cuộc sống có ý nghĩa và hạnh phúc hơn và cũng góp phần mang lại cho cộng đồng dân tộc một sức mạnh trí tuệ trong công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước. Đối với sinh viên nói chung và sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên nói riêng, văn hóa đọc có vai trò vô cùng quan trọng góp phần thúc đẩy quá trình nghiên cứu và thu nhận kiến thức cả về thời gian và phương thức. Văn hóa đọc hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học, giúp cho sinh viên tự học, phát triển óc tư duy và sáng tạo rèn luyện kỹ năng học tập và tính độc lập trong quá trình học của sinh viên. Bằng các phương pháp logic, đánh giá, các tác giả đã nghiên cứu thực trạng văn hóa đọc trong sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng văn hóa đọc trong sinh viên nhà trường. Bài viết không chỉ có ý nghĩa lý luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn rất lớn đối với việc tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện văn hóa đọc cho sinh viên.


Từ khóa


đổi mới giáo dục; văn hóa đọc; sinh viên sư phạm; xây dựng văn hóa đọc; kỹ năng đọc.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. T. T. N. Le, “Some solutions to develop reading culture for students in the current period,” Journal of Education, vol. 3, no. 6, pp. 266-269, 2016.

[2]. V. B. Vu, “Developing reading culture for students today,” Journal of Education, vol. 319, no. 1, pp. 32-36, 2013.

[3]. T. T. T. Nguyen, “Situation and solutions to develop reading culture of Hanoi Industrial University students,” Journal of Science and Technology of Hanoi Industrial University, vol. 2, no. 38, pp. 45-49, 2017.

[4]. T. T. T. Nguyen, “Reading culture of students of Hanoi National University,” Master thesis, Ha Noi National University, 2014.

[5]. T. C. Ly, “Some solutions to improve reading culture,” Phu Yen Intellectual Magazine, vol. 9, pp. 95-99, 2008.

[6]. Ministry of Culture, Sports and Tourism, Draft Project on developing reading culture in the community for the period 2020, vision to 2030, 2017.

[7]. H. V. Nguyen, “Reading culture and developing reading culture in Vietnam,” Vietnam Library Magazine, vol. 17, no. 1, pp. 19-26, 2009.

[8]. H. Y. Le, “Effective Reading: An important skill for successful self-study,” Today's Teaching and Learning Magazine, no. 12, pp. 44-47, 2007.

[9]. V. B. Le, “Discussing more about reading culture,” Overview of the event and residual Comment, no. 168, pp. 50-52, 2004.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved