CẬP NHẬT THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ (AMPHIBIA) VÀ BÒ SÁT (REPTILIA) Ở TỈNH THÁI NGUYÊN | Ngọc | TNU Journal of Science and Technology

CẬP NHẬT THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ (AMPHIBIA) VÀ BÒ SÁT (REPTILIA) Ở TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/01/19

Các tác giả

1. Hoàng Văn Ngọc Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Văn Anh, Trường Đại học Tây Bắc (TBU)

Tóm tắt


Qua 12 đợt khảo sát thực địa ở các xã thuộc huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên từ tháng 8/2013 đến tháng 4/2018, chúng tôi đã xác định được 26 loài lưỡng cư thuộc 9 giống, 7 họ, 2 bộ và 72 loài bò sát thuộc 51 giống, 20 họ, 2 bộ. Trong đó có 17 loài lưỡng cư, bò sát bị đe dọa với 8 loài có tên trong Nghị Định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ, 14 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam (2007), 7 loài có tên trong Danh lục Đỏ IUCN (2018) và 1 loài có tên trong Nghị định 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Đáng chú ý có một số loài lần đầu tiên ghi nhận vùng phân bố mới cho tỉnh này như: Megophrys major, Occidozyga lima, Odorrana cf. bacboensis, Polypedates mutus, Gehyra mutilata, Lygosoma quadrupes, Varanus salvator, Dendrelaphis pictus, Hebius boulengeri, Xenochrophis trianguligerus và Sinomicrurus macclellandi.


Từ khóa


Từ khóa: Cập nhật, Thành phần loài, Lưỡng cư, Bò sát, Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved