LỄ VU LAN Ở VIỆT NAM – NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA | Anh | TNU Journal of Science and Technology

LỄ VU LAN Ở VIỆT NAM – NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/09/20                Ngày hoàn thiện: 29/09/20                Ngày đăng: 29/09/20

Các tác giả

1. Ngô Thị Lan Anh Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Hoàng Thu Thủy, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Mão, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
4. Vũ Thúy Hằng, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
5. Nguyễn Thị Thu Hiền, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Lễ Vu Lan là một lễ hội của Phật giáo, hằng năm được tổ chức vào ngày rằm tháng bảy kết hợp với lễ Xá tội vong nhân của dân gian tạo nên một nét đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt với những nghi thức độc đáo và mang ý nghĩa sâu sắc. Nội dung chính của lễ Vu Lan là tư tưởng Đạo hiếu của Phật giáo. Nó có ý nghĩa tâm linh vô cùng sâu sắc, là sự kết hợp giữa yếu tố đạo đức và ý nghĩa xã hội, đó là sự biết ơn sâu sắc đến các bậc sinh thành, tỏ rõ tấm lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ mình. Để làm sáng tỏ nội dung vấn đề nghiên cứu, bài báo sử dụng phương pháp logic – lịch sử, phân tích tổng hợp. Kết quả nghiên cứu của bài báo mang giá trị lý luận và thực tiễn, giúp người đọc hiểu hơn về ý nghĩa của lễ hội Vu Lan đối với đời sống đạo đức của người Việt Nam.


Từ khóa


Lễ hội; Phật giáo; lễ hội Phật giáo; lễ hội Vu Lan; đạo hiếu.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. N. Tinh, “Vu Lan ceremony - amnesty for the dead,” Buddhist Journal, vol. 96, no. 4, pp. 45-46, 2008.

[2]. T. T. Dang, Vu Lan - Buddhist filial piety newspaper to the current Vietnamese society, Religion Publishing House, 2015.

[3]. T. M. H. Pham, T. T. T. Nguyen, and T. L. A. Ngo, “The influence of Vu Lan ceremony on the moral life of people in Quoc Oai district, Hanoi,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 167, no. 07, pp. 25-30, 2017.

[4]. T. G. Dinh, “Some characteristics of filial piety in Buddhism,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 205, no. 12, pp. 97-101, 2019.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved