NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP ẨN MÃ VỚI MẬT MÃ KHÔNG SỬA VẬT PHỦ | Bảo | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP ẨN MÃ VỚI MẬT MÃ KHÔNG SỬA VẬT PHỦ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/03/19                Ngày đăng: 08/05/19

Các tác giả

Đặng Xuân Bảo Email to author, Học viện Kỹ thuật Mật mã

Tóm tắt


Ngày nay việc sử dụng đa phương tiện để trao đổi thông tin đã trở nên phổ biến. Vì thế, vấn đề đảm bảo an toàn trong quá trình truyền tin rất quan trọng, đặc biệt là các thông tin bí mật. Có hai cách phổ biến được dùng để bảo vệ tính bí mật cho các thông tin cần trao đổi đó là sử dụng các thuật toán mã hóa vàẩn mã. Thuật toán mã hóa giúp biến bản rõ thành bản mã và nếu không biết khóa thì không thể giải mã được. Trong khi đó, ẩn mã lại giấu đi sự tồn tại của thông điệp vào vật phủ khác, nên kẻ tấn công không nghi ngờ có sự trao đổi thông tin bí mật giữa các bên. Để nâng cao độ an toàn, có nhiều phương pháp sử dụng cả ẩn mã và mật mã, theo đó thông điệp thường được mã hóa rồi mới nhúng vào vật phủ. Nhưng trong cách này, vật ẩn mã cũng thay đổi so với vật phủ ban đầu nên có thể bị phát hiện khi phân tích lược đồ histogram hoặc giá trị PSNR. Chính vì vậy dung lượng nhúng thường không nhiều để đảm bảo yêu cầu về độ trong suốt. Bài báo này sẽ giới thiệu một phương pháp kết hợp ẩn mã với mật mã không những nâng cao được dung lượng nhúng mà còn không hề thay đổi vật phủ.

Từ khóa


Ẩn mã; mật mã;vật phủ; histogram; PSNR.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved