SỬ DỤNG BỘ QUAN SÁT LUENBERGER ĐỂ ƯỚC LƯỢNG MÔ MEN CHUYỂN TẢI DỌC CỦA Ô TÔ | Tấn | TNU Journal of Science and Technology

SỬ DỤNG BỘ QUAN SÁT LUENBERGER ĐỂ ƯỚC LƯỢNG MÔ MEN CHUYỂN TẢI DỌC CỦA Ô TÔ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/09/20                Ngày hoàn thiện: 15/11/20                Ngày đăng: 30/11/20

Các tác giả

Vũ Văn Tấn Email to author, Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt


Độ an toàn khi chuyển động là một yếu tố vô cùng quan trọng trong thiết kế ô tô. Có rất nhiều giải pháp được ứng dụng để nâng cao đặc tính này như: tối ưu hóa các thông số kết cấu của ô tô, sử dụng các hệ thống chủ động như phanh, treo, lái... Khi ô tô thay đổi tốc độ đột ngột, giữa các cầu của xe luôn xuất hiện sự chuyển tải và điều này gây nên một mô men quay quanh trọng tâm của ô tô, được gọi là “Mô men chuyển tải dọc”. Giá trị của mô men này càng lớn thì càng làm giảm tính ổn định và hiệu suất của ô tô, nên việc xác định chính xác mô men này sẽ giúp đưa ra những giải pháp tối ưu nhằm tăng tính an toàn cho ô tô. Trong thực tế, việc đo đạc được giá trị của mô men chuyển tải dọc còn gặp rất nhiều khó khăn và không có các cảm biến nào có thể thực hiện được trực tiếp trên ô tô thực. Bài báo này trình bày phương pháp mới để ước lượng mô men chuyển tải dọc bằng cách sử dụng bộ quan sát Luenberger kết hợp cùng phương pháp điều khiển linear quadratic regulator cho mô hình ½ ô tô. Kết quả mô phỏng trên miền thời gian với mô hình ô tô thực đã chỉ ra sự hiệu quả và chính xác của phương pháp với độ trễ tín hiệu rất nhỏ.


Từ khóa


Mô men chuyển tải dọc; thiết kế bộ quan sát; động lực học ô tô; hệ thống treo bị động; xác định lỗi

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. S. M. Savaresi, C. Poussot-Vassal, C. Spelta, O. Sename, and L. Dugard, Semi-active suspension control design for vehicles, Elsevier book, 2010.

[2]. Donut Media, “Wings and Spoilers; Lift and Drag; How It Works,” 2018. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=AXjiThF1LXU. [Accessed Aug. 01, 2020].

[3]. H. L. Pham, “Intelligent Autonomous Vehicles For Road Safety Improvement,” MA thesis, University of Transport and Communications, Grenoble Institute of Technology, 2019.

[4]. M. Sever, and H. Yazici, “Disturbance Observer Based Optimal Controller Design for Active Suspension Systems,” IFAC-PapersOnLine, vol. 49, no. 9, pp. 105-110, 2016.

[5]. M. Q. Nguyen, "LPV approaches for modelling and control of vehicle dynamics: application to a small car pilot plant with ER dampers," PhD thesis, Grenoble Institute of Technology, France, 2016.

[6]. L. Mohamadi, X. Dai, K. Busawon, and M. Djemai, “Output observer for fault detection in linear systems,” IEEE 14th International Conference on Industrial Informatics, Poitiers, France, 2016.

[7]. F. L. Lewis, State Observer and Regulator Design, Text book, University of Texas Arlington, 2001.

[8]. H. L. Trentelman, A. A. Stoorvogel, and M. Hautus, Control theory of linear system, Springer book, 2012.

[9]. K. M. Passino, and N. Quijano, “Linear Quadratic Regulator and Observer Design for a Flexible Joint,” Textbook, Department of Electrical Engineering, Columbus Ohio, US, 2002.

[10]. D. Butler, “Facts About Eigenvalues,” Textbook, University of California, San diego, US, 2015.

[11]. Wikipedia, “State observer”. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/State_observer. [Accessed Aug. 02, 2020].

[12]. Wikipedia, “Pitching moment”. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Pitching_moment. [Accessed August 02, 2020].

[13]. S. Y. Cheng, M. Tsubokura, T. Nakashima, T. Nouzawa, Y. Okada, and D. H. Doh, “Aerodynamic stability of road vehicles in dynamic pitching motion,” Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, vol. 122, pp. 146-156, 2013.

[14]. M. H. Do, “Observation and fault tolerant control for semi-active suspension system,” Master thesis, Grenoble Institute of Technology, France, 2017.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.3614

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved