XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHUẾCH TÁN DỊCH CHUYỂN CỦA MỘT HẠT NANO VÀNG DUY NHẤT TRONG HỖN HỢP NƯỚC+GLYCEROL | Hòa | TNU Journal of Science and Technology

XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHUẾCH TÁN DỊCH CHUYỂN CỦA MỘT HẠT NANO VÀNG DUY NHẤT TRONG HỖN HỢP NƯỚC+GLYCEROL

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/03/19                Ngày đăng: 08/05/19

Các tác giả

1. Vũ Xuân Hòa Email to author, Trường Đại học khoa học Thái Nguyên
2. Hoàng Văn Quế, Đại học Khoa học Thái nguyên
3. Phạm Thị Thu Hà, Đại học Khoa học Thái nguyên
4. Nguyễn Thị Hương, Đại học Khoa học Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong bài báo này chúng tôi trình bày nghiên cứu hệ số khuếch tán của một hạt nano vàng trong môi trường phức hợp nước +glycerol bằng phương pháp theo dõi đơn phân tử. Các hạt nano vàng được chế tạo bằng phương pháp Turkevich cho dạng cầu với kích thước trung bình 15 nm và đơn phân tán trong nước. Sau khi chế tạo, các hạt nano vàng được đặt trong các môi trường hỗn hợp nước +glycerol với các tỷ lệ khác nhau. Dưới kính hiển vi quang học trường tối, dễ dàng quan sát và theo dõi các hạt nano chuyển động Brown từ đó xác định được bình dịch chuyển trung bình, tiếp theo xác định được hệ số khuếch tán D. Các môi trường lần lượt được khảo sát là nước + 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% và 90% glycerol. Kết quả cho thấy, hệ số khuếch tán D của cùng một hạt nano tỷ lệ nghịch với lượng glycerol trong dung dịch chứa hạt. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu động học của các protein trong màng tế bào sống-một hướng mà đang được rất nhiều nhà khoa học quan tâm.


Từ khóa


Hạt nano vàng; chuyển động Brown; hệ số khuếch tán; hệ số nhớt; glycerol

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved