CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA MỸ ĐỐI VỚI KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG BARACK OBAMA VÀ DONALD TRUMP: NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT | Khoa | TNU Journal of Science and Technology

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA MỸ ĐỐI VỚI KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG BARACK OBAMA VÀ DONALD TRUMP: NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/09/20                Ngày hoàn thiện: 02/12/20                Ngày đăng: 05/12/20

Các tác giả

Nguyễn Đăng Khoa Email to author, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt


Sự trỗi dậy mang tính địa – chính trị của khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong thế kỷ XXI buộc các nước lớn phải có sự điều chỉnh chính sách đối ngoại phù hợp. Chính sách "Xoay trục" (Pivot Policy) của Tổng thống Barack Obama và Chính sách "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tự do và Rộng mở" (Free and Open Indo-Pacific) của Tổng thống Donald Trump phản ánh tầm quan trọng đặc biệt của khu vực này trong mắt những "ông chủ" Nhà Trắng. Dựa trên phương pháp lịch sử - logic và phương pháp phân tích quan hệ quốc tế, nghiên cứu này sẽ làm rõ sự tương đồng và khác biệt trong mục đích, nội dung và quá trình triển khai chính sách châu Á – Thái Bình Dương giữa hai đời Tổng thống Mỹ. Từ đó khẳng định tầm quan trọng của khu vực này trong việc duy trì vai trò lãnh đạo thế giới của nước Mỹ trong tương lai. Bài viết sẽ bổ sung cho các nghiên cứu về chính sách đối ngoại Mỹ và quan hệ quốc tế châu Á – Thái Bình Dương trong thế kỷ XXI.


Từ khóa


Quan hệ quốc tế; chính sách đối ngoại Mỹ; Donald Trump; Barack Obama; châu Á – Thái Bình Dương; Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. D. T. Dung, "Looking back at the pivot policy under the term of former president Obama and current adjustments," International Studies, vol. 116, no.1, pp. 100-115, 2020.

[2]. I. M. Oehler-Sincai, "United States' "Pivot" towards Asia-Pacific: Rationale, Goals and Implications for the relationship with China," Knowledge Horizons - Economics, vol. 8, pp. 25-31, 2016.

[3]. S. Shahriar, L. Qian, M. S. Irshad, S. Kea, N. M. Abdullah, and A. Sarkar, "Institutions of the ‘Belt & Road’ Initiative: A Systematic Literature Review," Journal of Law, Policy and Globalization, vol. 77, pp. 1-12, 2018.

[4]. V. Tekdal, "China's Belt and Road Initiative: at the crossroads of challenges and ambitions," The Pacific Review, vol. 31, no. 3, pp. 373-390, 2018.

[5]. R. Chum, "The Free and Open Indo-Pacific Strategy: ASEAN’s Perspective as a Tug of War, the United States andChina," European Academic Research, vol. 4, pp. 5834-5874, 2019.

[6]. L. H. Hiep, "America’s Free and Open Indo-Pacific Strategy: A Vietnamese Perspective," ISEAS Perspective, vol. 43, pp. 1-7, 2018.

[7]. D. C. Tuan, "Adjustments of the US strategy of “pivot of axis of the Asia-Pacific” in the coming time and Vietnam’s responses," International Study Review, vol. 108, no. 1, pp. 145-166, 2017.

[8]. N. Q. Chien, "The United States - China - Russia strategic triangle under the current Asia-Pacific scenario," Communist Review, 2020. [Online]. Available: http://tapchicongsan.org.vn/tin-binh-luan/-/asset_publisher/DLIYi5AJyFzY/content/tam-giac-chien-luoc-my-trung-quoc-nga-trong-cuc-dien-khu-vuc-chau-a-thai-binh-duong-hien-nay#. [Accessed Oct. 18, 2020].

[9]. H. Clinton, "America’s Pacific Century: The Future of Geopolitics Will Be Decided in Asia, not Afghanistan or Iraq, and the United States Should Be Right at The Center of the Action," Department of State, 2011. [Online]. Available: http://campus.unibo.it/246464/1/Hillary%20Clinton.pdf. [Accessed Jan. 20, 2020].

[10]. B. Obama, "Remarks By President Obama to the Australian Parliament," The White House - President Barack Obama, 2011. [Online]. Available: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-obama-australian-parliament. [Nov. 09, 2019].

[11]. K. M. Campbell, Pivot: The Future of American Statecraft in Asia. Ho Chi Minh City: Youth Publisher, 2017.

[12]. L. Panetta, "Remarks by Secretary Panetta at the Shangri-La Dialogue in Singapore," Department of Defense, 2012. [Online]. Available: https://archive.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=5049. [Accessed June 04, 2019].

[13]. Pew Research, "Global Publics Back U.S. on Fighting ISIS, but Are Critical of Post-9/11 Torture," Pew Research, 2015, [Online]. Available: https://www.pewresearch.org/global/2015/06/23/global-publics-back-u-s-on-fighting-isis-but-are-critical-of-post-911-torture/. [Accessed May 14, 2020].

[14]. D. Trump, "Remarks by President Trump at APEC CEO Summit | Da Nang, Vietnam," The White House, 2017. [Online]. Available: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-apec-ceo-summit-da-nang-vietnam/. [Accessed May 23, 2020].

[15]. The American Presidency Project, "2016 Republican Party Platform," University of California Santa Barbara, 2016. [Online]. Available: https://www.presidency.ucsb.edu/documents/2016-republican-party-platform#resurgent. [Accessed May 22, 2020].

[16]. D. Trump, "The National Security Strategy of the United States of America," The White House, 2017. [Online]. Available: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf. [Accessed May 23, 2020].

[17]. L. Seligman and G. Robbie, "Trump Presses Japan to Pay Up for U.S. Troops," Foreign Policy, 2019. [Online]. Available: https://foreignpolicy.com/2019/11/18/trump-japan-south-korea-pay-united-states-troops-billions-asia-pacific/. [Accessed Oct. 18, 2020].

[18] . World Bank, "Military expenditure (current USD) - United States," World Bank, 2019. [Online]. Available: https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD?locations=US. [Accessed Oct. 18, 2020].

[19]. P. Linh, "US beefs up FONOPS in South China Sea since Trump presidency: Carl Thayer," Hanoi Times, 2020. [Online]. Available: http://hanoitimes.vn/us-identifies-naval-patrols-in-south-china-sea-since-trump-presidency-carl-thayer-312012.html. [Accessed Sept. 13, 2020].

[20] . J. Cha, "People in Asia-Pacific regard the U.S. more favorably than China, but Trump gets negative marks," Pew Research, 2020. [Online]. Available: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/02/25/people-in-asia-pacific-regard-the-u-s-more-favorably-than-china-but-trump-gets-negative-marks/. [Accessed Oct. 18, 2020].

[21]. L. Ford, "The Trump Administration and the "Free and Open Indo-Pacific"," Brooklings Institution, 2020. [Online]. Available: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/05/fp_20200505_free_open_indo_pacific.pdf. [Accessed Oct. 18, 2020].

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:NL;mso-fareast-language:

EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved