KẾT QUẢ THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN KHÔNG XI MĂNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIÊN C THÁI NGUYÊN | Đức | TNU Journal of Science and Technology

KẾT QUẢ THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN KHÔNG XI MĂNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIÊN C THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 28/09/20                Ngày hoàn thiện: 29/10/20                Ngày đăng: 31/10/20

Các tác giả

1. Nguyễn Chí Đức Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Đặng Ngọc Huy, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
3. Nguyễn Văn Sửu, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả thay khớp háng toàn phần không xi măng và một số yếu tố liên quan tại khoa Ngoại, Bệnh viện C Thái Nguyên từ tháng 01/2018 đến 6/2020. Nghiên cứu mô tả hồi cứu và tiến cứu, theo dõi dọc trên 59 trường hợp phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng. Kết quả cho thấy độ tuổi trung bình của bệnh nhân là 58,28 + 12,22, thấp nhất là 31 tuổi, cao nhất là 83 tuổi. Nhóm tuổi > 60 tuổi chiếm tỉ lệ 42,4%, bệnh nhân nam chiếm 78,0% cao hơn bệnh nhân nữ là 22,0%, tỷ lệ nam/nữ: 3,54/1. Tỷ lệ bệnh nhân có chỉ số Harris rất tốt 50,8%, tốt 28,8%, trung bình 11,9%, kém 8,5%. Không có yếu tố liên quan giữa kết quả phẫu thuật với tuổi, giới và tiền sử nghiện rượu (p > 0,05). Có mối liên quan giữa kết quả phẫu thuật với tiền sử tiểu đường, chỉ số BMI (p < 0,05). Thay khớp háng toàn phần không xi măng đa số có hiệu quả tốt, cải thiện được chức năng khớp háng ở người bị hư khớp háng.


Từ khóa


Kết quả thay khớp háng; thay khớp háng toàn phần; phẫu thuật thay khớp háng không xi măng; yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật; yếu tố liên quan thay khớp háng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. M. J. Best, L. T. Buller, R. G. Gosthe, A. K. Klika, and W. K. Barsoum, "Alcohol Misuse is an Independent Risk Factor for Poorer Postoperative Outcomes Following Primary Total Hip and Total Knee Arthroplasty," J. Arthroplasty, vol. 30, no. 8, pp. 1293-1298, 2015.

[2]. B. P. D. Murphy, M. M. Dowsey, and P. F. M. Choong, "The Impact of Advanced Age on the Outcomes of Primary Total Hip and Knee Arthroplasty for Osteoarthritis: A Systematic Review," JBJS Rev, vol. 6, no. 2, p. e6, 2018.

[3]. C. Jørgensen, S. Madsbad, and H. Kehlet, "Postoperative Morbidity and Mortality in Type-2 Diabetics After Fast-Track Primary Total Hip and Knee Arthroplasty," Anesthesia and Analgesia, vol. 120, pp. 230-238, 2015.

[4]. B. T. Anh, P. D. Ninh, D. H. Anh, and N. B. Ngoc, "Evaluation on results of treating avascular necrosis of the femoral head by cementless total hip arthroplasty in the patients under 50 years old," Journal of 175 Practical Medicine and Mharmacy, vol. 22, no. 6, pp. 16-22, 2020.

[5]. D. T. L. Dong, M. D. Tien, L. T. Dung, and L. P. Cuong, "Early outcomes of total hip arthroplasty for femoral head avascular necrosis grade III-IV in divers on Phu Quy Island," Journal of 175 Practical Medicine and Pharmacy, vol. 22, no. 6, pp. 5-15, 2020.

[6]. L. P. V. Long, and P. D. Tho, "Treated with cementless total hip arthroplasty in the Traumatology and Orthopedics institute, Binh Duong Hospital," Journal of Traumatology and Orthopedics institute, Number special, pp. 107-108, 2014.

[7]. D. N. T. Dien, L. T. Thang, N. T. Dung, Evaluation of hip replacement surgery results from January 2012 to August 2016 at Quang Ninh General Hospital, Hospital Level Data and Research, bổ sung cơ quan chủ trì, 2016.

[8]. T. N. T. Tuyen, "The results of total hip replacement due to adhesion in patients with ankylosing spondylitis," Doctor of Medical Science Thesis, Hanoi Medical University, 2020.

[9]. P. P. D. Phuong, "Evaluate the results of total hip replacement surgery without cement in patients with ankylosing spondylitis," Master of Medical Science Thesis, Hanoi Medical University, 2015.

[10]. J. Zhao, J. Li, W. Zheng, D. Liu, X. Sun, and W. Xu, "Low body mass index and blood loss in primary total hip arthroplasty: results from 236 consecutive ankylosing spondylitis patients," BioMed Research International, vol. 2014, pp. 742393-742393, 2014.

[11]. Y. Saglam, I. Ozturk, M. F. Cakmak, M. Ozdemir, and O. Yazicioglu, "Total hip arthroplasty in patients with ankylosing spondylitis: Midterm radiologic and functional results," Acta orthopaedica et traumatologica turcica, vol. 50, no. 4, pp. 443-447, 2016.

[12]. W. Liu, T. Wahafu, M. Cheng, T. Cheng, Y. Zhang, and X. Zhang, "The influence of obesity on primary total hip arthroplasty outcomes: A meta-analysis of prospective cohort studies," Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research, vol. 101, no. 3, pp. 289-296, 2015.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved