NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ CỒN THUỐC CHỮA ĐAU RĂNG TỪ LÁ LỐT VÀ HÚNG QUẾ THU HÁI TẠI THÁI NGUYÊN | Thịnh | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ CỒN THUỐC CHỮA ĐAU RĂNG TỪ LÁ LỐT VÀ HÚNG QUẾ THU HÁI TẠI THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 28/09/20                Ngày hoàn thiện: 09/01/21                Ngày đăng: 13/01/21

Các tác giả

1. Nguyễn Quốc Thịnh Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Thùy Linh, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Đồng Quang Huy, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Thị Ngọc Linh, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện nhằm bào chế được cồn thuốc từ Lá lốt, Húng quế và đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của cồn thuốc. Dược liệu Lá lốt và Húng quế được thu hái, sơ chế tại Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam V. Dược liệu Húng quế được chia nhỏ dưới dạng bột thô, sau đó chiết xuất bằng phương pháp ngâm lạnh với dung môi ethanol 70% ở nhiệt độ phòng để thu lấy dịch chiết (cồn Húng quế). Dược liệu Lá lốt được chia nhỏ dạng bột thô vừa, chiết xuất bằng phương pháp ngấm kiệt với dung môi ethanol 70% để thu lấy dịch chiết (cồn Lá lốt). Phối hợp 2 cồn thuốc với nhau theo tỉ lệ 1:1 tiếp tục thêm tá dược và lọc thu được cồn thuốc hỗn hợp. Cuối cùng đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của cồn thuốc. Nhóm nghiên cứu đã bào chế ra 1000 ml cồn thuốc hỗn hợp từ nguyên liệu gồm 100 g Húng quế và 100 g Lá lốt cùng tá dược. Cồn thuốc có màu nâu nhạt, mùi đặc trưng của dược liệu, vị cay mát. Cồn thuốc đồng nhất, không có vẩn đục, có tỷ trọng trung bình là 0,951 g/ml. Cắn khô sau khi bay hơi của cồn thuốc là 1,78%. Các thành phần hóa học chính như tinh dầu và alcaloid không bị mất đi trong quá trình bào chế.


Từ khóa


Bào chế; Cồn thuốc; Lá lốt; Húng quế; Đau răng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Q. T. Do, H. Nguyen, and B. T. Do, “The oral health situation of junior high school students in Dong Hoi city, Quang Binh province in 2014,” Quang Binh Science and Technology Information Magazine, vol. 3, pp. 42-46, 2015.

[2] D. K. Ngo, and T. K. D. Vu, “Investigate the oral health, knowledge, attitude, and practice of disease prevention and treatment of the people,” Proceedings of scientific research in Dental Institute at Ho Chi Minh City, 1990, pp. 13-16.

[3] T. N. Tran, and T. H. Hoang, “Tooth decay situation and its effect on height and weight among preschool children (survey in District 7, Ho Chi Minh City),” Collection of scientific research works on Oral in university of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, 2004, pp. 12-16.

[4] D. T. Tran, T. H. Hoang, T. H. Q. Dao, and T. T. H. Nguyen, “The oral health situation of 12-year-olds in areas with fluoride-infected teeth,” Collection of scientific research works on oral in university of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, pp. 181-184, 2003.

[5] V. T. Vu, H. N. Nguyen and Q. T. Hoang, “Dental Caries Situation of Preschool Children Aged from 3 to 6 in Van Xuan commune, Vinh Tuong district, Vinh Phuc province”, Viet Nam university journal of science, vol. 33, no. 2S, pp. 134-139, 2017.

[6] T. H. Hoang, and G. K. Stookey, “Current situation of tooth decay prevention,” Dental updates Journal in university of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, vol. 5, no. 2, pp. 29-37, 2000.

[7] Q. T. Nguyen, T. L. Pham, T. H. T. Ngo, and Q. H. Dong, “Study of conserving the medicinal plant resources in Phu Luong Thai Nguyen province,” TNU Jounal of Science and Technology, vol. 194, no. 1, pp. 47-52, 2019.

[8] T. L. Do, Vietnamese medicinal plants and herbs. Medical Publishing House, 1999, pp. 516, 659.

[9] Ministry of Health, Vietnam Pharmacopoeia V, Hanoi, 2017, p. 1225, PL-166, PL-10.

[10] Ministry of Health, Pharmaceutical engineering and biopharmaceuticals, volume 1, Medical Publishing House, 2017, pp. 222-228.

[11] Department of Machining, Practicing Practices. Hanoi University of Pharmacy, 2012, pp. 47-50.

[12] Department of Medicinal Materials, Literature practice materials 1, Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy, 2017, pp. 42-43, 51-52, 57-58, 64-71.

[13] Department of Medicinal Materials, Literature practice materials 2, Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy, 2017, pp. 24-30.

[14] Department of Medicinal Materials, Methods of Medicinal Research, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, 2012, pp. 26-50.

[15 Ministry of Health, Research on herbal medicines, Science and Technics Publising House, Hanoi, 2006, pp. 230-234.

[16] T. Mehdizadeh, M. Hashemzadeh, A. Nazarizadeh, M. Neyriz-Naghadehi, M. Tat, M. Ghalavand, and R. Dorostkar, "Chemical composition and antibacterial properties of Ocimum basilicum, Salvia officinalis and Trachyspermum ammi essential oils alone and in combination with nisin," Research Journal of Pharmacognosy, vol. 3, no. 4, pp. 51- 58, 2016.

[17] X. D. Nguyen, T. Le, T. K. Ta, and A. L. Piet, “Compositional Analysis of the Leaf, Stem and Rhizome Oils of Piper lolot C. DC. from Vietnam,” Journal of Essential Oil Research, vol. 8, no. 6, pp. 649-652, 1996.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved