THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN | Nam | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/10/20                Ngày hoàn thiện: 21/10/20                Ngày đăng: 31/10/20

Các tác giả

1. Hoàng Minh Nam Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Đàm Thị Tuyết, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Bế Văn Khánh, Trung tâm Y tế Tràng Đinh, Lạng Sơn

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu  mô tả thực trạng hoạt động khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn năm 2016, 2017, 2018. Bài báo sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả, thiết kế nghiên cứu cắt ngang. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ sử dụng giường bệnh hàng năm luôn đạt trên mức quy định của Bộ Y tế (70%), bệnh nhân được khám chữa kịp thời, ít phải chờ đợi khi đi khám bệnh tại Trung tâm y tế. Số kỹ thuật thực hiện được theo phân tuyến còn thấp, cao nhất là các kỹ thuật về ngoại khoa, sản, truyền nhiễm...; thấp nhất là Vi sinh (14,3%). Tỷ lệ sử dụng giường bệnh đạt trên 100%; số ngày điều trị trung bình của bệnh nhân là 5,5 ngày. Số lượt khám chữa bệnh tại các trạm y tế xã của huyện Tràng Định tăng dần theo các năm. Số lượt khám trung bình 1 người/năm ở huyện Tràng Định từ 1,09 đến 1,21 lượt/năm.

Từ khóa


khám chữa bệnh; Trung tâm Y tế huyện; tuyến huyện; trạm y tế xã; cán bộ y tế

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Vietnam Government, Decision No. 122/QD-TTg about Approving the National Strategy for the protection, care and promotion of the people's health for the period 2011 - 2020, with a vision to 2030, Hanoi, 2013, p. 1.

[2]. Central Executive Committee, Resolution No. 20-NQ/TW of the 6th Conference of the 12th Central Executive Committee on the protection, care and improvement of the people's health in the new situation, border, Central Executive Committee, Hanoi, 2017.

[3]. Ministry of Health, Decision No. 1718/QD-BYT dated 8th May 2019 about Approving the project: “Strengthening training, transferring technology, enhancing professional capacity in commune and ward health centers, period 2019 - 2025”, Hanoi, 2019, p. 3.

[4]. Ministry of Health, Circular No. 43/2013/TT-BYT dated 11th December 2013 about detailing the technical and professional classification for the system of medical examination and treatment facilities, Hanoi, 2013.

[5]. H. G. Dinh, “Organization and operation status of Medical Center in Cao Loc district, Lang Son province and proposing solutions,” Specialized Thesis II, Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy, Thai Nguyen, 2016.

[6]. V. C. Nguyen, “Organizational situation, medical examination and treatment activities at Military Medicine Hospital 91, Military Region I and proposed solutions,” Thesis of Specialization II, Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy, Thai Nguyen, 2016.

[7]. V. C. Le, “Organization and operation status of the medical center of Tan Uyen district, Lai Chau province and proposing solutions,” Thesis of Specialist Doctor II, Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy, Thai Nguyen, 2018.

[8]. D. T. Dang, and T. T. Dam (2012), “The situation of provision and use of medical examination and treatment services at Van Yen district general hospital, Yen Bai province,” Journal of Practical Medicine, vol. 807, no. 2, pp. 17-21, 2012.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved