KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐỐT ĐIỀU TRỊ TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC KẠN | Quý | TNU Journal of Science and Technology

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐỐT ĐIỀU TRỊ TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC KẠN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 15/10/20                Ngày hoàn thiện: 29/10/20                Ngày đăng: 31/10/20

Các tác giả

1. Trần Đức Quý Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Vũ Thị Hồng Anh, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Triệu Đức Giang, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi cắt đốt điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Nghiên cứu tiến hành theo phương pháp mô tả, cắt ngang trên 78 bệnh nhân, chẩn đoán tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt có chỉ định phẫu thuật nội soi cắt đốt. Kết quả sau phẫu thuật, triệu chứng được cải thiện nhiều nhất là đái khó 61,5%; bí đái 32,1%. Tỷ lệ bệnh nhân có lượng nước tiểu tồn dư sau khi đi tiểu ở mức trên 100 ml giảm từ 26,9% xuống 0% sau phẫu thuật (p<0,001). Tỷ lệ bệnh nhân có điểm triệu chứng tuyến tiền liệt (IPSS) ở mức độ nặng giảm từ 80,8% xuống còn 0%. Mức độ chất lượng cuộc sống của người bệnh bị ảnh hưởng nặng giảm từ 74,4% xuống còn 1,3%. Kết quả sau phẫu thuật: Tốt 85,9%; Trung bình 6,4%; Kém 7,7%. Phẫu thuật nội soi cắt đốt điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt- là phẫu thuật tiêu chuẩn có kết quả tốt, làm giảm các triệu chứng lâm sàng, cải thiện các triệu chứng cận lâm sàng và điểm triệu chứng tuyến tiền liệt IPSS, giảm lượng nước tiểu tồn dư sau đi tiểu và cải thiện chất lượng cuộc sống người bệnh sau phẫu thuật.


Từ khóa


Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt; triệu chứng lâm sàng; triệu chứng cận lâm sàng; phẫu thuật nội soi cắt đốt; kết quả phẫu thuật.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. M. A. Nguyen, and T. K. Ngo, "Evaluation of the result of treatment for benign englarged prostatoma with endoscopic surgery in Saint-Paul Hospital," Journal of practical Medicine, vol. 858, no. 2, pp. 53-55, 2013.

[2]. C. B. Nguyen, "Result of treatment for benign enlarged prostate with endoscopic transurethral surgery in Haiphong Viet - Tiep Hospital," Journal of practical Medicine, vol. 375, no. 2, pp. 398-403, 2012.

[3]. D. T. Dang, "Result of transurethral resection of prostate with bipolar," Journal of Military Medicine Pharmacy, vol. 3, pp. 1-5, 2013.

[4]. T. T. Nguyen, "Result of treatment for benign prostatic hyperplasia with endoscopic surgery in Bacninh National Hospital," News of mountainous Medicine- Pharmacy, vol. 4, pp. 16-20, 2015.

[5]. A. Khanna, and N. Sabharwal, "Mp01-11 long-term reoperation rates following surgery for bph: variation based on surgical modality," The Journal of Urology, vol. 201, no. 4, pp. 1195-1202, 2019.

[6]. T. Pichon, and S. Lebdai, "Geriatric Assessment Can Predict Outcomes of Endoscopic Surgery for Benign Prostatic Hyperplasia in Elderly Patients," Journal of Endourology, vol. 31, no. 11, pp. 1195-1202, 2017.

[7]. S. Van Rij, and P. Gilling, "Recent advances in treatment for benign prostatic hyperplasia," F1000Research, vol. 4, pp. 1256-1261, 2015.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved