KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG KHÁNG INSULIN Ở ĐỐI TƯỢNG TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG PHÁT HIỆN LẦN ĐẦU | Nhung | TNU Journal of Science and Technology

KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG KHÁNG INSULIN Ở ĐỐI TƯỢNG TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG PHÁT HIỆN LẦN ĐẦU

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/10/20                Ngày hoàn thiện: 29/10/20                Ngày đăng: 31/10/20

Các tác giả

1. Phan Thanh Nhung Email to author, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
2. Nguyễn Thu Hương, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
3. Nguyễn Minh Tuấn, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

Tóm tắt


Tiền đái tháo đường là tình trạng tăng glucose máu giới hạn và là nguy cơ trực tiếp của đái tháo đường týp 2. Để có những biện pháp dự phòng sự tiến triển của đái tháo đường cần đánh giá tình trạng kháng insulin và mối liên quan với một số đặc điểm lâm sàng của người tiền đái tháo đường phát hiện lần đầu. Nghiên cứu được tiến hành trên 117 người tiền đái tháo đường được chẩn đoán theo tiêu chuẩn của Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam. Kháng insulin dựa vào mô hình HOMA2 với cặp glucose-insulin, giá trị bình thường các chỉ số kháng insulin dựa vào chỉ số tham chiếu tương ứng ở người bình thường. Kết quả cho thấy, tỷ lệ kháng Insulin (HOMA2-IR) là 72,6%, giảm độ nhạy insulin (HOMA2-%S) là 53,8% và giảm chức năng tế bào bêta (HOMA2- b) là 37,6%. Chỉ số kháng insulin (HOMA2-IR) tăng dần theo tuổi và khi có béo phì, rối loạn chuyển hóa lipid máu kèm theo, nhưng không liên quan với giới, chu vi vòng bụng, tăng huyết áp và hội chứng chuyển hóa.


Từ khóa


Nội tiết; tiền đái tháo đường; kháng insulin; độ nhạy insulin; chức năng tế bào β.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. N.V.V. Hau, and N. H. Thuy, “Rediction of type 2 diabetes mellitus by FINDRISC on pre-diabetes patients over 45 years old,” Journal of Medicine and Pharmacy - Hue University of Medicine and Pharmacy, no. 10, pp. 20-29, 2012.

[2]. S. Akter, M. M. Rahman, and S. K. Abe, “Prevalence of diabetes and prediabetes and their risk factors among Bangladeshi adults: a nationwide survey,” Bull World Health Organ, vol. 92, no. 3, pp. 204-213, 2014.

[3]. P. V Doan, “Research on the risk factors, insulin resistance index and the outcome of intervention therapy in persons with pre-diabetes”, Medical doctoral thesis, Military Medical University, 2018.

[4]. National Diabetes Information Clearinghouse, Insulin Resistance and Prediabetes, NIH Publication, no. 14-4893, June 2014.

[5]. V. Sales, and M. E. Patti, “The Ups and Downs of Insulin Resistance and Type 2 Diabetes: Lessons from Genomic Analyses in Humans,” Curr Cardiovasc Risk Rep. vol. 7, no. 1, pp. 46-59, 2013.

[6]. A. G. Tabák, C. Herder, and W. Rathmann, “Prediabetes: a high-risk state for diabetes development,” Lancet, vol. 379, no. 9833, pp. 2279-2290, 2012.

[7]. T. Phillip, “Prediabetes and Lifestyle Modification: Timeto Prevent a Preventable Disease,” The Permanente Journal, vol. 18 no. 3, pp. 88-93, 2014.

[8]. G. Yang, C. Li, and Y. Gong, “Assessment of Insulin Resistance in Subjects with Normal Glucose Tolerance, Hyperinsulinemia with Normal Blood Glucose Tolerance, Impaired Glucose sTolerance, and Newly Diagnosed Type 2 Diabetes (Prediabetes Insulin Resistance Research),” Journal of Diabetes Research, vol. 2016, 2016, article ID 9270768, doi: 10.1155/2016/9270768.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved