PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÁC NHÓM HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU | Nhã | TNU Journal of Science and Technology

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÁC NHÓM HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/03/19                Ngày đăng: 27/03/19

Các tác giả

1. Đỗ Thị Hòa Nhã Email to author, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Oanh, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên
3. Ngô Hoài Thu, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Liên minh châu Âu (EU) là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Bài nghiên cứu thực hiện phân tích hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường EU trong giai đoạn 2008-2016. Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu, những kết quả đạt được, các hạn chế và nguyên nhân. Nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường này trong giai đoạn tiếp theo. Các giải pháp tập trung vào: nâng cao lợi thế cạnh tranh của sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế so sánh cao, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng kênh phân phối, đối phó hiệu quả với các biện pháp phòng vệ thương mại của thị trường EU, tăng cường tiếp cận thông tin về thị trường EU và các cam kết của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA). 


Từ khóa


Xuất khẩu, hàng hóa, Việt Nam, thị trường EU, kim ngạch xuất khẩu

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. World Bank, Bộ Cơ sở Dữ liệu Thương mại quốc tế, https://wits.worldbank.org/ WITS/ WITS/Restricted/Login.aspx, truy cập ngày 10 tháng 9 năm 2018.

[2]. Phạm Lê, “215 doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng của Samsung”, Báo điện tử Vietnambiz, 21/06/2017, website: https:// vietnambiz.vn/215-doanh-nghiep-viet-tham-gia-chuoi-cung-ung-cua-samsung-243 66.html, truy cập ngày 10 tháng 11năm 2018.

[3]. Đỗ Thị Hòa Nhã, Các yếu tố tác động đến xuất khẩu nông sản Việt Nam vào thị trường EU, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Thái Nguyên, 2018.

[4]. Bộ Công thương Việt Nam, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU, Bản tiếng Anh, 2016.

[5]. Bộ Công thương, Sổ tay cho Doanh nghiệp Việt Nam về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), 2016.

[6]. http://vinanet.vn/thuong-mai-cha/xuat-khau-giay-dep-sang-cac-thi-truong-tang-truong-tot-671452.html, truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2018.

[7]. Trần Hằng, “Lối mở" cho hàng dệt may Việt Nam thâm nhập thị trường EU, Báo điện tử Nhà Đầu tư, website: https://nhadautu.vn/loi-mo-cho-hang-det-may-viet-nam-tham-nhap-thi-truong-eu-d813.html, truy cập ngày 10 tháng 11 năm 2018.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved