MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NỒNG ĐỘ NON HDL-C HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN | Hoa | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NỒNG ĐỘ NON HDL-C HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 29/11/20                Ngày hoàn thiện: 20/01/21                Ngày đăng: 31/01/21

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Hoa Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên
3. Dương Hồng Thái, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm phân tích một số yếu tố liên quan đến nồng độ non HDL-C huyết tương ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện trường Đại học Y khoa Thái Nguyên. Phương pháp mô tả cắt ngang được thực hiện trên 216 bệnh nhân đái tháo đường type 2 đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện trường Đại học Y khoa Thái Nguyên. Kết quả cho thấy nồng độ và tỷ lệ rối loạn một số thành phần lipid huyết tương gồm cholesterolTP, triglycerid, HDL-C, LDL-C, non HDL-C tương ứng là 5,11 ± 1,09 mmol/L; 44,9%, 2,65 ± 1,63 mmol/L; 71,3%, 1,10 ± 0,28 mmol/L; 44,9%, 2,94 ± 0,97 mmol/L; 44,9%, 4,00 ± 1,09 mmol/L, 46,3%. Ở nhóm bệnh nhân nữ, nhóm bệnh nhân tăng nồng độ LDL-C huyết tương và nhóm bệnh nhân không kiểm soát tốt nồng độ glucose huyết tương thì tỷ lệ tăng nonHDL-C cao hơn có ý nghĩa so với nhóm bệnh nhân nam, nhóm bệnh nhân không tăng LDL-C và nhóm bệnh nhân kiểm soát tốt nồng độ glucose huyết tương, với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê p<0,05.   Nồng độ nonHDL-C ở bệnh nhân đái tháo đường là 4,00 ± 1,09 mmol/L, tỷ lệ tăng nonHDL-C là 46,3%. Một số yếu tố liên quan đến tăng nồng độ nonHDL-C gồm giới nữ, tăng nồng độ LDL-C và không kiểm soát tốt nồng độ glucose.


Từ khóa


Đái tháo đường; Non HDL-C; Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên; Yếu tố liên quan; Rối loạn lipid

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] A. Safo, “Correlation between Non‑high‑densityLipoprotein‑Cholesterol and the Degree of Glycemic Control in Type 2 Diabetes Mellitus,” Medical Journal of Babylon, vol. 15, no. 2, pp. 169-172, 2018.

[2] S. Carr, A. J. Hooper, D. R. Sullivan, and J. Burnett, “Non-HDL-cholesterol and apolipoprotein B compared with LDL-cholesterol in atherosclerotic cardiovascular disease risk assessment,” Pathology, vol. 51, no. 2, pp. 148-154, 2019.

[3] S. Carr, A. J. Hooper, D. R. Sullivan, and J. Burnett, “Non-HDL-cholesterol and apolipoprotein B compared with LDL-cholesterol in atherosclerotic cardiovascular disease risk assessment,” Pathology, vol. 51, no. 2, pp. 148-154, 2019.

[4] S. Zabeen, M. R. Rahman, T. G. Mustafa, N. H. Eusufzai, and S. Shermin, “Non-HDL Cholesterol and Type 2 Diabetes Mellitus,” Anwer Khan Modern Medical College Journal, vol. 3, no. 2, pp. 15-18, 2012.

[5] Y. Cui, R. S. Blumenthal, and J. A. Flaws, “Non-high-density lipoprotein cholesterol level as a predictor of cardiovascular disease mortality,” Archives of Internal Medicine, vol. 161, pp. 1413-1419, 2001.

[6] Li et al, “Serum Non-high-density lipoprotein cholesterol concentration and risk of death from cardiovascular diseases among U.S. adults with diagnosed diabetes: the Third National Health and Nutrition Examination Survey linked mortality study,” Cardiovascular Diabetology, vol. 10, pp. 46-51, 2011.

[7] T. T. H. Vu, T. H. Ha, and T. H. Khuc, “Study of Non-HDL-Cholesterol in Elderly Type 2 Diabetic Patients with Cardiovascular Risk Factors,” Journal of Military Pharmaco -medicine, vol. 4, pp. 89-94, 2015.

[8] Agarwal et al, “Association between glycemic control and serum lipid profile in known diabetic patients of civil hospital, Ahmedabad,” International Journal of Medical Science and Public Health, vol. 5, no. 2, pp. 356-360, 2016.

[9] N. Ram, B. Ahmed, and F. Hashmi, “Importance of measuring Non-HDL cholesterol in type 2 diabetes patients,” Journal Of Pakistan Medical Association, vol. 64, no. 2, pp. 124-128, 2014.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved