NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP LIÊN KẾT ĐỈNH TRONG DỮ LIỆU PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN NMR | Oanh | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP LIÊN KẾT ĐỈNH TRONG DỮ LIỆU PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN NMR

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/03/19                Ngày đăng: 22/03/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Oanh Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Thị Liên, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
3. Lương Thị Minh Huế, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
4. Đào Thị Hằng, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài viết này trình bày một phương pháp liên kết đỉnh hiệu quả cho dữ liệu phổ cộng hưởng từ hạt nhân (Nuclear magnetic resonance - NMR). Phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân có nhiều tính năng mạnh mẽ, là một công cụ hữu ích cho cả phân tích định lượng và định tính. NMR và các kỹ thuật nhận dạng mẫu là công cụ kết hợp không thể thiếu được sử dụng thường xuyên trong hệ thống sinh học và trong ngành công nghiệp dược phẩm. Hiện nay đã có khá nhiều bài viết của các nhà khoa học trên thế giới đã đề cập, nghiên cứu các phương pháp liên kết cho các dạng dữ liệu tín hiệu trong đó có dữ liệu NMR.

Trong nghiên cứu này chúng tôi đã phân tích các phương pháp đã có, đưa ra nhận xét và cải tiến một phương pháp đạt hiệu quả tốt hơn. Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu là cơ sở dữ liệu phổ cộng hưởng từ thực tế, là mẫu nước tiểu của một bệnh viện. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm với các mức, các khoảng chia dữ liệu khác nhau. Phương pháp phân tích phổ tín hiệu này đáp ứng được mục tiêu phân tích phổ được nhanh chóng, hiệu quả hơn so với một số phương pháp đã có.

Từ khóa


NMR, cộng hưởng từ hạt nhân, quang phổ, căn chỉnh đỉnh, phân tích đỉnh

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved