NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN ĐẤT VÀ ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI TRỒNG CAM SÀNH TẠI XÃ TRUNG THÀNH HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG | Binh | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN ĐẤT VÀ ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI TRỒNG CAM SÀNH TẠI XÃ TRUNG THÀNH HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/03/19                Ngày đăng: 22/03/19

Các tác giả

1. Phan Đình Binh Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Văn Tuấn, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Lan Hương, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu thành phần đất và ứng dụng GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất đai trồng cam sành được triển khai tại xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 6 chỉ tiêu phân cấp xây dựng bản đồ đơn vị đất đai. Với 1234,58 ha diện tich đất sản xuất nông nghiệp của xã Trung Thành đã xác định được 29 đơn vị đất đai gồm 677 khoanh đất. Đơn vị đất đai có diện tích lớn nhất là LMU29 với diện tích 98,65 ha chiếm 1,75 %. Đơn vị đất đai có diện tích nhỏ nhất là LMU22 diệc tích 11,48 ha chiếm 0,20 %. Bản đồ đơn vị đất đai này là cơ sở khoa học cho các nhà quản lý duy trì, quy hoạch và phát triển trồng cam sành tại xã Trung Thành trong hiện tại và tương lai.

Từ khóa


Bản đồ đơn vị đất đai, bản đồ chuyên đề, hệ thống thông tin địa lý, xã Trung Thành

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved