NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CẢNH BÁO LŨ QUÉT TRÊN NỀN TẢNG ANDROID | Hiệp | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CẢNH BÁO LŨ QUÉT TRÊN NỀN TẢNG ANDROID

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/03/19                Ngày đăng: 22/03/19

Các tác giả

1. Lê Hoàng Hiệp, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Xuân Kiên, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Văn Việt, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
4. Trần Đức Hoàng Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Hiện nay, thiên tai, lũ quét xảy ra ở hầu khắp các nước trên thế giới, đặc biệt ở các lưu  vực sông nằm trong vùng nhiệt đới, chịu ảnh hưởng của khí hậu gió mùa và bão. Tại Việt Nam trong những năm gần đây, những cơn lũ quét lớn, đến bất ngờ và có sức tàn phá lớn xuất hiện thường xuyên ở nhiều nơi trên địa bàn cả nước, đặc biệt là ở vùng núi, gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất và con người. Nghiên cứu xây dựng ứng dụng cảnh báo lũ quét trên nền tảng hệ điều hành Android với mong muốn thiết lập được một ứng dụng cảnh báo lũ sớm đơn giản mà hiệu quả giúp phòng tránh lũ quét, giảm bớt thiệt hại cho người dân.

Từ khóa


Lũ quét; Cảnh báo lũ quét; Thiên tai; Cảnh báo thiên tai; Thiên tai lũ quét

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved