THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT LÒ ĐIỆN TRỞ TRÊN CƠ SỞ HỆ MỜ VÀ PLC S7 300 | Tùng | TNU Journal of Science and Technology

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT LÒ ĐIỆN TRỞ TRÊN CƠ SỞ HỆ MỜ VÀ PLC S7 300

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/03/19                Ngày đăng: 22/03/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thanh Tùng, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Thái Nguyên
2. Hoàng Văn Thực Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Thái Nguyên
3. Đào Thị Phượng, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Thái Nguyên
4. Phạm Xuân Kiên, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong nhiều lĩnh vực kinh tế, vấn đề đo và kiểm soát nhiệt độ là một quá trình không thể thiếu được, nhất là trong công nghiệp. Việc đo nhiệt độ trong công nghiệp luôn gắn liền với quy trình công nghệ sản xuất và nó quyết định rất nhiều đến chất lượng của sản phẩm. Tùy theo tính chất, yêu cầu của quá trình mà nó đòi hỏi các phương pháp điều khiển thích hợp.

Bài báo nghiên cứu và thiết kế hệ thống  điều khiển giám sát lò điện trở trên cơ sở hệ mờ ứng dụng  kỹ thuật mới được phát triển rất mạnh mẽ và đã đem lại nhiều thành tựu bất ngờ trong lĩnh vực điều khiển, đó là điều khiển mờ. Ưu điểm cơ bản của điều khiển mờ so với các phương pháp điều khiển kinh điển là có thể tổng hợp được bộ điều khiển mà không cần biết trước đặc tính của đối tượng một cách chính xác. Trong thực tế để phát huy hết ưu điểm của mỗi loại bộ điều khiển mờ và bộ điều khiển rõ (kinh điển), người ta thường dùng các hệ kết hợp giữa hai loại bộ điều khiển truyền thống và điều khiển mờ với nhau tạo ra bộ điều khiển mờ lai.


Từ khóa


Bộ điều khiển mờ lai,PID, Lò điện trở, Điều khiển lò điện trở trên hệ mờ, Bộ điều khiển kinh điển, Hệ thống điều khiển hồi tiếp, điều khiển tuần tự

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved