TẬP TÍNH ĂN VÀ CƯỜNG ĐỘ BẮT MỒI CỦA CÁ BỐNG CÁT TỐI Glossogobius aureus PHÂN BỐ Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG | Giẻo | TNU Journal of Science and Technology

TẬP TÍNH ĂN VÀ CƯỜNG ĐỘ BẮT MỒI CỦA CÁ BỐNG CÁT TỐI Glossogobius aureus PHÂN BỐ Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 19/02/21                Ngày hoàn thiện: 04/03/21                Ngày đăng: 15/03/21

Các tác giả

1. Phan Hoàng Giẻo, Trường Đại học Kiên Giang
2. Đinh Minh Quang Email to author, Trường Đại học Cần Thơ
3. Trương Trọng Ngôn, Trường Đại học Cần Thơ
4. Nguyễn Hữu Đức Tôn, Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt


Glossogobius aureus là một trong những loài cá có giá trị thương phẩm thuộc họ Gobiidae. Có rất ít thông tin về chỉ số sinh trắc ruột (RGL) và chỉ số sinh trắc dạ dày (GI), những chỉ số được dùng để xác định tính ăn và cường độ bắt mồi của cá. Nghiên cứu này nhằm bổ sung thông tin về hai chỉ số RGLGI của loài Glossogobius aureus theo giới tính, kích cỡ, mùa và địa điểm thu mẫu. Mẫu cá được thu bằng lưới đáy một lần/tháng tại Cái Răng, Long Phú, Hoà Bình và Đầm Dơi từ 01/2020 đến 12/2020. Kết quả phân tích 742 cá thể cho thấy Glossogobius aureus thuộc nhóm cá ăn động vật vì có RGL = 0,393 < 1. Mùa, tương tác giới tính và mùa, giới tính và địa điểm, kích thước và mùa không ảnh hưởng đến sự biến động của RGL. Cường độ bắt mồi của cá cái tương đồng với cá đực và của nhóm cá chưa thành thục tương đồng nhóm cá thành thục. Cường độ bắt mồi chịu tác động bởi kích thước, tương tác mùa và địa điểm, nhưng không chịu tác động của đồng thời giới tính và địa điểm, kích thước và địa điểm, kích thước và mùa. Kích thước cá và tương tác mùa và địa điểm ảnh hưởng đến RGLGI. Kết quả là cơ sở xác định chế độ dinh dưỡng cho nghiên cứu nuôi nhân tạo loài này.

Từ khóa


Cá ăn động vật; Chỉ số sinh trắc ruột; Chỉ số sinh trắc dạ dày; Đồng bằng sông Cửu Long; Glossogobius aureus

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] A. T. Diep, Q. M. Dinh, and D. D. Tran, "Species composition of gobiidae distributed in the coastal areas, Soc Trang Province," VNU Journal of Sciences: Natural Sciences and Technology, vol. 30, pp. 68-76, 2014.

[2] D. D. Tran, T. V. Nguyen, T. M. H. To, T. T. Nguyen, and Q. M. Dinh, "Species composition and biodiversity index of gobiid assemblage in estuarine areas of the Mekong Delta, Vietnam," Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries, vol. 24, pp. 931-941, 2020, doi: 10.21608/ejabf.2020.131385.

[3] Q. M. Dinh, Y. T. N. Nguyen, T. H. Dang, N. S. Tran, and T. T. H. Lam, "The impact of human activities on the biodiversity of fish species composition in rice paddy field in An Giang Province, Southern Vietnam," Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries, vol. 24, pp. 107-120, 2020, doi: 10.21608/EJABF.2020.78889

[4] D. D. Tran, K. Shibukawa, T. P. Nguyen, P. H. Ha, X. L. Tran, V. H. Mai, and K. Utsugi, Fishes of Mekong Delta, Vietnam. Can Tho University Publisher, Can Tho, 2013.

[5] P. Akihito and K. Meguro, "Description of a new gobiid fish, Glossogobius aureus, with notes on related species of the genus," Japanese Journal of Ichthyology, vol. 22, pp. 127-142, 1975.

[6] M. T. Nguyen, T. N. L. Huynh, T. P. Nguyen, and D. D. Tran, "Some reproductive biological characteristics of the Glossogobius aureus Akihito & Meguro, 1975 distributed in Ben Tre coastal areas," Can Tho University Journal of Science, vol. 2, pp. 169-176, 2014.

[7] A. H. Al-Hussaini, "The feeding habits and the morphology of the alimentary tract of some teleosts living in the neighbourhood of the Marine Biological Station, Ghardaqa, Red Sea," Publications of the Marine Biology Station Ghardaga (Red Sea), vol. 5, pp. 1-61, 1947.

[8] V. R. Desai, "Studies on fishery and biology of Tor tor (Hamilton) from river Narmada. I. Food and feeding habits," Journal of the Inland Fisheries Society of India, vol. 2, pp. 101-112, 1970.

[9] X. T. M. Pham, The composition of the goby species of Gobiidea and Eleotridae and some biological characteristics of the tanks goby Glossogobius giuris (Hamilton, 1822) in Can Tho, MS thesis, Can Tho University, 2012.

[10] T. K. Tran, Composition of goby (Gobiidae and Eleotridae) and some biological characteristics of Glossogobius sparsipapillus Akihito and Meguro, 1796 distributed in coastal areas of Thanh Phu district, Ben Tre province., MS thesis, Can Tho University, 2013.

[11] Y. T. N. Nguyen, T. T. H. Lam, and Q. M. Dinh, "The relative gut length and gastro-somatic indexes of Butis koilomatodon living in the coastal estuaries of some provinces in the Mekong Delta," TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 8, pp. 358-365, 2020.

[12] T. T. Vo, D. D. Tran, and O. H. T. Duong, "Study on nutritional characteristics of broadhead sleeper (Eleotris melanosoma Bleeker, 1853) distributed along the Hau river," The 2nd national conference on marine biology and sustainable development, Science and Technics Publishing House, 2014, pp. 507-514.

[13] Q. M. Dinh, D. T. Nguyen, and S. Danh, "Food and feeding habits of the broadheah sleeper Eleotris melanosoma from coastline in Soc Trang," Proceedings of the 7th National Scientific Conference on Ecology and Biological Resources, Publishing House for Science and Technology, 2017, pp. 1873-1879.

[14] T. L. Tran, D. H. Hoang, and Q. M. Dinh, "Digestive tract morphology, food composition and feeding habits of the giant mudskipper Periophthalmodon schlosseri (Pallas, 1770) from the coastline in Tran De, Soc Trang," VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, vol. 35, pp. 30-38, 2019, doi: 10.25073/2588-1140/vnunst.4871.

[15] Q. M. Dinh, L. T. Tran, T. M. T. Tran, K. D. To, T. T. K. Nguyen, and D. D. Tran, "Variation in diet composition of the mudskipper Periophthalmodon septemradiatus from Hau River, Vietnam," Bulletin of Marine Science, vol. 96, pp. 487-500, 2020, doi: 10.5343/bms.2018.0067.

[16] Q. M. Dinh, T. L. Tran, and T. K. T. Nguyen, "The relative gut length and gastro-somatic indices of the mudskipper Periophthalmodon septemradiatus (Hamilton, 1822) from the Hau River," VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, vol. 34, pp. 75-83, 2018, doi: 10.25073/2588-1140/vnunst.4775.

[17] Q. M. Dinh, J. G. Qin, S. Dittmann, and D. D. Tran, "Seasonal variation of food and feeding in burrowing goby Parapocryptes serperaster (Gobiidae) at different body sizes," Ichthyological Research, vol. 64, pp. 179-189, 2017, doi: 10.1007/s10228-016-0553-4.

[18] Q. M. Dinh, "Aspects of reproductive biology of the red goby Trypauchen vagina (Gobiidae) from the Mekong Delta," Journal of Applied Ichthyology, vol. 34, pp. 103-110, doi: 10.1111/jai.13521.

[19] Q. M. Dinh and M. T. D. Tran, "Digestive tract morphology, food and feeding habits of the goby Stigmatogobius pleurostigma (Bleeker, 1849) from the Coastline in Soc Trang," VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, vol. 34, pp. 46-55, 2018, doi: 10.25073/2588-1140/vnunst.4740.

mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:

minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:

AR-SA'>


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved