ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC TIẾNG VIỆT CHO HỌC VIÊN QUỐC TẾ TẠI HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | Hà | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC TIẾNG VIỆT CHO HỌC VIÊN QUỐC TẾ TẠI HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 29/06/18

Các tác giả

1. Ngô Thị Thu Hà, Học viện Kỹ thuật Quân sự
2. Nguyễn Thị Hoài Thu Email to author, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Tóm tắt


Dạy học tích cực, dạy học tương tác hay phương pháp giáo dục chủ động trở thành mối quan tâm sâu sắc và rộng rãi đối với các nhà giáo dục ở khắp mọi nơi trong mọi lĩnh vực đào tạo. Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ tại Học viện Kỹ thuật Quân sự các giáo viên ngoại ngữ luôn tìm tòi và ứng dụng các phương pháp giảng dạy mới. Đặc biệt việc dạy - học theo phương pháp giảng dạy tích cực đã đem lại hứng thú cho người học, nâng cao chất lượng học ngoại ngữ. Đối với học viên Lào, Campuchia với tính cách nhút nhát, ngại giao tiếp thì phương pháp giảng dạy tích cực đã giúp tạo tâm lý thoải mái, tự tin và chủ động trong việc tiếp thu kiến thức trên lớp cũng như ở nhà khi học môn tiếng Việt như một ngoại ngữ.

Từ khóa


phương pháp, tích cực, chủ động, chất lượng, giao tiếp.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved