NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG CÁC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT CHÍNH, TÍNH CHẤT ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN ĐỒNG HỶ,TỈNH THÁI NGUYÊN | Hiền | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG CÁC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT CHÍNH, TÍNH CHẤT ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN ĐỒNG HỶ,TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 26/03/19                Ngày đăng: 29/04/19

Các tác giả

1. Trần Thị Thu Hiền Email to author, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật - ĐHTN
2. Trần Thị Hương, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật - ĐHTN
3. Đào Thị Thu Hương, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật - ĐHTN

Tóm tắt


Việc đánh giá đúng mức độ thích hợp của các loại sử dụng đất để tổ chức sử dụng hợp lý, có hiệu quả đang là một vấn đề có tính thiết thực với tất cả các địa phương. Từ kết quả đánh giá tiềm năng đất đai đưa ra được các giải pháp mang tính chiến lược và định hướng sử dụng đất cho tương lai để tổ chức sử dụng đất hiệu quả và lâu bền. Đồng Hỷ là huyện miền núi nằm ở phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên với 15 xã và 3 thị trấn. Tổng diện tích tự nhiên của Đồng Hỷ là 45.440,6 ha. Đất sản xuất nông nghiệp là 15.250.9 ha, chiếm 33,6% tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện [1].Huyện Đồng Hỷ có 8 loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp chính với 48 kiểu sử dụng đất phổ biến gồm: loại sử dụng đất  2  lúa, 2 lúa -1 màu, 1 lúa, 1 lúa - 2 màu, 1 lúa -1 màu, chuyên rau, cây hàng năm, cây lâu năm có diện tích 8.052,5 ha. Trong đó, loạisử dụng đất cây lâu năm (chè) chiếm diện tích lớn nhất là 5.291,94 ha, tiếp đến là loại sử dụng đất 2 lúa với diện tích 4.183,89. Điều này chứng tỏ cây chè và cây lúa là 2 cây trồng chủ đạo của huyện. Đất sản xuất nông nghiệp của huyện có 7 loại: đất phù sa không được bồi chua, đất phù sa ngòi suối, đất nâu vàng trên phiến thạch sét, đất nâu vàng trên phù sa cổ, đất vàng nhạt trên đá cát, đất đỏ vàng trên đá phiến sét, đất dốc tụ.

Từ khóa


Nghiên cứu, hiên trạng, sử dụng đất, tính chất đất, Đồng Hỷ.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved