ĐIỀU TRA, NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG MỘT SỐ LOÀI CÂY THUỐC BỊ ĐE DỌA TẠI XÃ QUÂN CHU, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN | Đạt | TNU Journal of Science and Technology

ĐIỀU TRA, NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG MỘT SỐ LOÀI CÂY THUỐC BỊ ĐE DỌA TẠI XÃ QUÂN CHU, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 26/03/19                Ngày đăng: 29/04/19

Các tác giả

Mai Hoàng Đạt Email to author, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Tóm tắt


Xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên là xã có đông đảo đồng bào người dân tộc thiểu số sinh sống: Người Dao, Sán Rìu, Tày, Nùng. Một phần khá lớn của xã tiếp giáp và thuộc vùng núi Tam Đảo. Nơi đây hầu hết người dân làm nông nghiệp và khai thác tài nguyên từ núi rừng để phục vụ cho nhu cầu cuộc sống, chữa bệnh. Từ lâu đời, đồng bào Dao, Sán Dìu nơi đây đã biết khai khác tài nguyên cây dược liệu vùng núi Tam Đảo để làm thuốc chữa bệnh. Kết quả điều tra cho thấy hiện có 133 loài cây dược liệu được dùng làm thuốc, trong đó ngành Thông đất có 2 loài chiếm 1,5%, ngành Dương xỉ có 3 loài chiếm 2,3%, ngành Ngọc lan có 128 loài chiếm 96,2%. Có 4 loài thuộc danh mục nguy cấp trong sách đỏ và nghị định 32 của chính phủ. Ngoài ra có khoảng 12 loài có giá trị cao đang bị khai thác tận diệt. Có 2 mô hình khai thác sử dụng bền vững cần được nhân rộng.


Từ khóa


Cây thuốc, xã Quân Chu, Vùng núi Tam Đảo, tài nguyên dược liệu, cây thuốc quý bị đe dọa

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved