SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÌNH THÁI CỦA CÁ BỐNG CÁT TỐI Glossogobius giuris PHÂN BỐ Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG | Tôn | TNU Journal of Science and Technology

SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÌNH THÁI CỦA CÁ BỐNG CÁT TỐI Glossogobius giuris PHÂN BỐ Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/04/21                Ngày hoàn thiện: 29/04/21                Ngày đăng: 28/05/21

Các tác giả

1. Nguyễn Hữu Đức Tôn, Trường Đại học Cần Thơ
2. Đinh Minh Quang Email to author, Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt


Nghiên cứu bổ sung thông tin về sự thay đổi thông số hình thái của Glossogobius giuris. Tổng số 1.291 cá thể cá được thu ở bốn địa điểm: Cái Răng (Cần Thơ), Long Phú (Sóc Trăng), Hoà Bình (Bạc Liêu) và Đầm Dơi (Cà Mau). Mẫu được thu bằng lưới đáy trong 12 tháng của năm 2020. Kết quả phân tích cho thấy khối lượng (W) thay đổi theo điểm, mùa và giới tính, trong khi chiều dài tổng (TL) chỉ thay đổi theo giới tính. Sự tương tác của mùa ´ địa điểm cũng ảnh hưởng đến sự thay đổi WTL. Thông số khác như cao thân (BD), dài đầu (HL), khoảng cách mắt (ED), đường kính mắt (DE) cũng có thay đổi theo điểm, mùa và giới tính. Ngoài ra, các tỉ lệ HL/TL, BD/TL, ED/HLDE/HL biến đổi theo giới tính, mùa, điểm, giới tính ´ địa điểm, mùa ´ địa điểm; nhưng không chịu sự chi phối của giới tính ´ mùa. Những kết quả này là cơ sở cho việc định danh và hiểu biết về sự thích nghi sinh thái của loài cá này ở Đồng bằng sông Cửu Long.


Từ khóa


Hình thái; Glossogobius giuris; Cần Thơ; Sóc Trăng; Bạc Liêu

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] R. E. Strauss and C. E. Bond, "Taxonomic methods: Morphology," in: C.B. Schreck, P.B. Moyle (eds) Methods for fish biology, American Fisheries Society, Maryland, 1990, pp. 109-140.

[2] D. D. Tran, K. Shibukawa, T. P. Nguyen, P. H. Ha, X. L. Tran, V. H. Mai, and K. Utsugi, Fishes of Mekong Delta, Vietnam, Can Tho University Publisher, Can Tho, 2013.

[3] A. T. Diep, Q. M. Dinh, and D. D. Tran, "Species composition of gobiidae distributed in the coastal areas, Soc Trang Province," VNU Journal of Sciences: Natural Sciences and Technology, vol. 30, pp. 68-76, 2014.

[4] Q. M. Dinh and T.V. Ly, "Preliminary study result of length – weight of tank goby, Glossogobius giuris, distributing in Soc Trang," Can Tho University Journal of Science, vol. 2014, pp. 220-225, 2014.

[5] Q. M. Dinh, Y. N. Phan, and D. D. Tran, "Population biology of the goby Glossogobius giuris (Hamilton 1822) caught in the Mekong Delta," Asian Fisheries Sciences, vol. 30, pp. 26-37, 2017, doi: 10.33997/j.afs.2017.30.1.003.

[6] T. M. X. Pham and D. D. Tran, "Some characteristics on reproductive biology of Tank goby (Glossogobus giuris) distributed in Can Tho city," Can Tho University Journal of Science, vol. 27, pp. 161-168, 2013.

[7] T. H. D. Nguyen, H. T. T. Nguyen, T. C. Tran, Y. T. N. Nguyen, and Q. M. Dinh, "Morphometric and meristic variations of Glossogobius sparsipapillus along the coastline in the Mekong Delta, Vietnam," International Journal of Zoology and Animal Biology, vol. 3, pp. 1-9, 2020, doi: 10.23880/izab-16000211.

[8] Q. M. Dinh, J. G. Qin, S. Dittmann, and D. D. Tran, "Morphometric variation of Parapocryptes serperaster (Gobiidae) in dry and wet seasons in the Mekong Delta, Vietnam," Ichthyological Research, vol. 63, pp. 267-274, 2016, doi: 10.1007/s10228-015-0497-0.

[9] Q. M. Dinh, "Growth and body condition variation of the giant mudskipper Periophthalmodon schlosseri in dry and wet seasons," Journal of Biology, vol. 38, pp. 352-358, 2016, doi: 10.15625/ 0866-7160/v38n3.7425.

[10] Q. M. Dinh, "Growth pattern and body condition of Trypauchen vagina in the Mekong Delta, Vietnam," The Journal of Animal and Plant Sciences, vol. 26, pp. 523-531, 2016.

[11] Q. M. Dinh, "Morphometric, growth and condition factor variations of Boleophthalmus boddarti in the Mekong delta, Vietnam," Iranian Journal of Fisheries Sciences, vol. 16, pp. 822-831, 2017.

[12] Q. M. Dinh, T. L. Tran, and T. Y. N. Nguyen, "The flexibility of morphometric and meristic measurements of Periophthalmodon septemradiatus (Hamilton, 1822) in Hau river," Journal of Science and Technology, vol. 187, pp. 81-90, 2018.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst4274

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved