TPR (TOTAL PHYSICAL RESPONSE): MỘT SỐ ƯU, NHƯỢC ĐIỂM | Huế | TNU Journal of Science and Technology

TPR (TOTAL PHYSICAL RESPONSE): MỘT SỐ ƯU, NHƯỢC ĐIỂM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 27/03/19                Ngày đăng: 14/05/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Huế Email to author, Bộ môn Ngoại ngữ Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
2. Mai Thị Thanh Thu, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
3. Phạm Thị Hoàng Ngân, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Tóm tắt


TPR (Total physical response) là phương pháp giảng dạy ngoại ngữ phỏng theo cách trẻ em học ngôn ngữ mẹ đẻ: xây dựng năng lực nghe hiểu trước khi nói, học tập trong môi trường không áp lực, vận dụng cả não trái và não phải, và kết hợp vận động thể chất và học ngôn ngữ. Mặc dù đã ra đời từ những năm 60 của thế kỉ trước, nhưng TPR vẫn là một phương pháp dạy – học ngoại ngữ nói riêng và tiếng Anh nói chung mang lại nhiều hiệu quả cũng như hứng thú cho người học. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi đề cập đến những ưu, nhược điểm của phương pháp này với mục đích giúp giáo viên và người học có cái nhìn cụ thể, sâu sắc hơn về TPR làm cơ sở để áp dụng TPR trong lớp học ngoại ngữ.  

 


Từ khóa


TPR (Total physical response), phương pháp giảng dạy, học tập não phải, ít áp lực, tiếp thu tiếng mẹ đẻ

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. J. Asher, “Year 2000 update for the total physical response, known worldwide as TPR”, tprsource.com, 2000. [Online]. Available: www.tprsource.com/asher.htm, [Assessed: 30/6/2013]. [2]. J. Asher, “The total physical response approach to second language learning,” The Modern Language Journal, vol.53, pp. 3-17, 1969. [3]. C. Jones, M. Lees, N. Donohue, and K. Smith, “Teaching spoken English at junior high school: a comparison of TPR and PPP”, Language Teacher, vol. 39, no.3, 2015. [4]. D. Larsen-Freeman, Techniques and principles in language teaching, Oxford University Press, Oxford,1986. [5]. J. Asher, Learning another language through actions. The complete teacher's guide book (6th ed.), Sky Oaks Productions, Inc., Los Gatos, 1977. [6]. H. P. Widodo, “Teaching children using Total Physical Response (TPR) method: rethinking”, Bahasa Dan Seni, Tahum, vol. 33, no. 2, 2005. [7]. H. D. Brown, Principles of language learning and teaching ( 3rd ed.), Prentice Hall Regents, New Jersy,1994. [8]. Laubach Literacy Action, Teaching adults: an ESL resource book, New reader press, New York, 1996. [9]. L. Yang, “The application of TPR English teaching method in primary schools,” In Proc. International Conference on Education, Language, Art and Intercultural Communication (ICELAIC-14), 5/2014. [10]. J. Richards, “Beyond methods: alternative approaches to instructional design in language teaching,” Prospect, vol. 3, no. 1, pp.11-30, 1987. [11]. L. Ji, and J. Dai, “Total physical response in university EFL listening class,” Humanizing Language Teaching, vol. 5, pp. 33-36, 2008. [12]. P. L. Lightbown, and N. Spada, How languages are learned, ( 3rd ed.),Oxford University Press, Oxford, 2006. [13]. J. C. Richard and T. S. Rodger, Approaches and methods in language teaching, Cambridge University Press, Cambridge, 2001. [14]. R. Oxford and D. Crookal, “Vocabulary learning: a critical analysis of techniques,” TESL Canada Journal, vol. 7, no.2, 1990 [15]. D. E. Wolfe, “Intergrating TPR strategy in a level I Spainish class,” Foreign Languages Annals, vol. 15, no.4, pp. 273-280, 1982.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved