ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY HỆ THỐNG ĐIỆN CÓ XÉT ĐẾN CƯỜNG ĐỘ CẮT CƯỠNG BỨC | Tính | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY HỆ THỐNG ĐIỆN CÓ XÉT ĐẾN CƯỜNG ĐỘ CẮT CƯỠNG BỨC

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/02/19

Các tác giả

1. Trần Hữu Tính Email to author, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
2. Trần Nhựt Hiếu, Công ty Điện Lực Bến Tre
3. Võ Minh Thiện, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Tóm tắt


Một trong những yếu tố quan trọng trong quản lý và vận hành hệ thống điện là đánh giá độ tin cậy của hệ thống nguồn, hệ thống nguồn kết hợp với hệ thống truyền tải, hệ thống truyền tải. Nhiệm vụ chính của việc đánh giá độ tin cậy hệ thống điện là ước tính khả năng sản xuất, vận chuyển và cung cấp điện năng của hệ thống.Nghiên cứu này sử dụng phương pháp Nodal Effective Load Modelcó xét đến cường độ cưỡng bức FOR (force outage rate) của tổ máy phát, máy biến áp và đường dây truyền tải để đánh giá các chỉ số độ tin cậy của hệ thống điện. Công cụ sử dụng là phần mềm TRANREL.FOR để đánh giá độ tin cậy theo các tham số xác suất ngẫu nhiên và được chứng minh trên hệ thống điện cao áp thực tế với tổng số nút 24.

Từ khóa


chỉ số độ tin cậy, cường độ cắt cưỡng bức, xác suất ngẫu nhiên, hệ số không sẵn sàng, chỉ tiêu thiếu nguồn

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved