ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH DÂY CHUYỀN HỆ THỐNG CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG | Thương | TNU Journal of Science and Technology

ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH DÂY CHUYỀN HỆ THỐNG CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/02/19

Các tác giả

1. Hoàng Thị Thương, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên – ĐH Thái Nguyên
2. Đỗ Thị Mai Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên – ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Thanh Bình, Đại học Thái Nguyên
4. Đỗ Thị Hiên, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mô hình hệ thống cân băng định lượng được xây dựng nhằm đáp ứng chương trình đào tạo của Khoa và của Nhà trường theo hướng ứng dụng thực tiễn. Mỗi một phân kiến thức mới được khai thác là một phần hệ thống mới được xây dựng và đưa vào giảng dạy nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng phù hợp và thiết yếu với chuyên ngành sau khi ra trường.

Điều khiển ổn định hệ thống cân băng định lượng có thể được thực hiện thông qua nhiều phương pháp khác nhau. Nội dung bài báo trình bày phương pháp thực nghiệm kết hợp lựa chọn thiết bị điều khiển tự động tạo điều kiện thuận lợi hơn so với phương pháp lý thuyết thông thường, ngoài ra còn có thể đánh giá trực tiếp kết quả hệ điều khiển sau khi thử nghiệm. Vòng điều khiển có tính phản hồi (vòng kín), các thông số bộ điều khiển được tự động chỉnh định trong PLC. Truyền tin trong hệ thống được thực hiện thông qua hàm truyền thông USS. Kết quả điều khiển đảm bảo được yêu cầu sai số cho phép.

Từ khóa


cân băng định lượng, HSC, PID, USS , encoder.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved