XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PARABEN CÓ TRONG MỸ PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO | Hạnh | TNU Journal of Science and Technology

XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PARABEN CÓ TRONG MỸ PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/01/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Hồng Hạnh Email to author, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
2. Bùi Thị Thanh Châm, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
3. Bùi Thị Luyến, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Để góp phần vào công tác kiểm tra, phát hiện các chất cấm có trong mỹ phẩm, chúng tôi đã tiến hành  xác định một số paraben bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) và áp dụng quy trình đã xây dựng để xác định paraben trong một số đối tượng mỹ phẩm như kem dưỡng da, son dưỡng môi.  Mẫu được hòa tan bằng  methanol: nước (50:50), lọc và định lượng bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao, cột sắc kí pha đảo cột pha đảo (C8, 150 mm x 4,6 mm, 5 µm), pha động methanol / nước (60:40 v/v) tốc độ dòng chảy là 1.0 ml / phút, bước sóng  phát hiện 254 nm. Phương pháp phân tích có độ đặc hiệu, độ tuyến tính, độ đúng, độ lặp lại, giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng phù hợp để xác định paraben có trong mỹ phẩm. Bằng phương pháp này, chúng tôi đã xác định paraben trong 07 mẫu mỹ phẩm (gồm 04 mẫu kem dưỡng da, 03 mẫu son môi) đang có mặt trên thị trường tỉnh Thái Nguyên. Kết quả có 02 mẫu chứa cả MP và PP, 04 mẫu chỉ chứa MP và 01 mẫu chỉ chứa PP.

Từ khóa


paraben, methylparaben, propylparaben, mỹ phẩm

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved