NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC MÁY CẮT ỐNG THÉP D45 VÀ XÁC ĐỊNH CÁC TỔN THẤT HỆ THỐNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU SUẤT CỦA BƠM THỦY LỰC | Huy | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC HỌC MÁY CẮT ỐNG THÉP D45 VÀ XÁC ĐỊNH CÁC TỔN THẤT HỆ THỐNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU SUẤT CỦA BƠM THỦY LỰC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/05/21                Ngày hoàn thiện: 31/05/21                Ngày đăng: 31/05/21

Các tác giả

1. Triệu Quý Huy Email to author, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
2. Trần Thị Hương, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
3. Vũ Văn Đam, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này tính toán xi lanh thủy lực để tạo ra lực cắt cho máy cắt ống thép D45. Tổn thất hệ thống được tính toán để lựa chọn các thông số của bơm thủy lực nhằm nâng cao hiệu suất của động cơ dẫn động bơm. Phương pháp tính toán lý thuyết được áp dụng để xác định lực cắt, các thông số xylanh, tổn thất áp suất, tổn thất thể tích, công suất động cơ dẫn động bơm dầu và chọn bơm dầu cho hệ thống. Thực nghiệm thực hiện trên máy cắt ống thép D45 dùng để cắt các loại ống thép có đường kính 45 mm thành các loại biên dạng (khớp nối ống) sử dụng tại các hãng xe máy như Honda, Yamaha, Suzuki, SYM... Kết quả thực nghiệm đã cho thấy nghiên cứu phù hợp với các yêu cầu chính của sản xuất như lực cắt thích hợp, biên dạng cắt chính xác, hành trình của lưỡi cắt phù hợp và mức tiêu hao điện năng thấp.


Từ khóa


Máy cắt ống; Cắt thủy lực; Cắt ống thép; Xy lanh thủy lực; Tổn thất áp suất; Hiệu suất bơm dầu

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] H. Li, R. Wang, D. Yang, W. Zhou, and L. Li, “Determination of rotary cutting depth on steel pipes with the abrasive water jet technique,” Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, vol. 225, no. 7, pp. 1626-1637, 2011.

[2] A. K. Dubey and V. Yadava, “Laser beam machining—A review,” International Journal of Machine Tools and Manufacture, vol. 48, no. 6, pp. 609-628, 2008.

[3] C. L. Wang, T. Yuan, C. L. Dong, and F. W. Zhan, “Design of Plasma Cutting Tracking Device for Spiral SAW Pipe,” Advanced Materials Research, vol. 291, pp. 2846-2850, 2011.

[4] Z. Wang, B. Zhang, L. Q. Wang, and D. Xu, “Research on experimentation of diamond wire saw cutting compound pipes underwater,” Materials Science Forum, vol. 626, pp. 303-308, 2009.

[5] J. Yi, Y. Qian, Z. Shang, Z. Yan, and Y. Jiao, “Structure Analysis of Planetary Pipe Cutting Machine Based on ANSYS,” Procedia engineering, vol. 174, pp. 1283-1288, 2017.

[6] K. N. Trinh, Design of metal cutting knives. Science and Technology Publishing House, 2002.

[7] T. S. Tran and T. K. L. Tran, Pneumatic and Hydraulic. Science and Technology Publishing House, 2010.

[8] D. L. Nguyen, V. T. Le, D. T. Ninh, and X. V. Tran, Technology handbook for manufacturing machines, vol. 1, vol. 2, Science and Technology Publishing House, 2006.

[9] T. H. Phan, Hydraulic Drive and Control Facility. Science and Technology Publishing House, 2010.

[10] V. H. Nguyen, Mechanism of Interaction Mechanism - Electrical, Water – Gas. Construction Publishing House, 2016.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4475

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved