BỘ PHÁT RF OOK 315MHZ SỬ DỤNG DAO ĐỘNG MẠCH VÒNG VỚI BỘ NHÂN TẦN SỐ TỔ HỢP SƯỜN XUNG TRÊN CÔNG NGHỆ CMOS 0,18 µm | Thiện | TNU Journal of Science and Technology

BỘ PHÁT RF OOK 315MHZ SỬ DỤNG DAO ĐỘNG MẠCH VÒNG VỚI BỘ NHÂN TẦN SỐ TỔ HỢP SƯỜN XUNG TRÊN CÔNG NGHỆ CMOS 0,18 µm

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/05/21                Ngày hoàn thiện: 22/06/21                Ngày đăng: 22/06/21

Các tác giả

1. Hoàng Minh Thiện Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
2. Trần Việt Hùng, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn

Tóm tắt


Bài báo trình bày thiết kế bộ phát tín hiệu RF hoạt động ở tần số 315 MHz điều chế OOK cho các mạng cảm biến không dây cự ly gần. Trong thiết kế này, một bộ dao động mạch vòng (ring oscillator) được dùng để tạo tín hiệu tần số thấp, sau đó nhân tần lên đến tần số sóng mang 315 MHz bằng bộ nhân tần số tổ hợp sườn xung. Công suất đầu ra được đảm bảo bởi bộ khuếch đại công suất lớp-D dựa trên các cổng đảo. Các thành phần chính đều được thiết kế sử dụng các phần tử tích cực, tần số bộ dao động thấp, do đó, tiết kiệm được diện tích chíp và công suất tiêu thụ. Bộ phát RF được chế tạo trên công nghệ CMOS 0,18 µm, công suất ra đạt -8,7 dBm, tiêu thụ 1,7 mW trong khi chỉ chiếm diện tích 0,075 mm2.

Từ khóa


Bộ phát RF CMOS; Điều chế OOK; Dao động mạch vòng; Mạng cảm biết không dây; Khuếch đại công suất lớp D

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] C. Y. Chong and S. P. Kumar, “Sensor networks: evolution, opportunities, and challenges,” Proceedings of the IEEE, vol. 91, no. 8, pp. 1247-1256, Aug. 2003.

[2] H. Karl and A. Willig, Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks. Wiley & Sons, West Sussex, England, 2005.

[3] M. Vidojkovic, X. Huang, P. Harpe, S. Rampu, C. Zhou, L. Huang, K. Imamura, B. Busze, F. Bouwens, M. Konijnenburg, J. Santana, A. Breeschoten, J. Huisken, G. Dolmans, and H. Groot, “A 2.4GHz ULP OOK single-chip transceiver for healthcare applications,” IEEE Int. Solid-State Circuits Conf. (ISSCC), 2011, pp. 458-459.

[4] Y-H. Liu, X. Huang, M. Vidojkovic, A. Ba, P. Harpe, G. Dolmans, and H. Groot, “A 1.9nJ/b 2.4GHz multistandard (bluetooth low energy/zigbee/ieee802.15.6) transceiver for personal-body-area networks,” IEEE Int. Solid-State Circuits Conf. (ISSCC), 2013, pp. 446-448.

[5] K. Abdelhalim, L. Kokarovtseva, J. L. P. Velazquez, and R. Genov, “915-MHz FSK/OOK Wireless Neural Recording SoC With 64 Mixed-Signal FIR Filters,” IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 48, no. 10, pp. 2478-2493, Oct. 2013.

[6] T. Azadmousavi, E. N. Aghdam, and J. Frounchi, “A Power-Efficient Configurable FSK–OOK Transmitter with Scalable Data Rate for Wireless Medical Applications,” Circuits Syst Signal Process, vol. 39, pp. 2776-2795, 2020.

[7] T. Miyazaki, M. Hashimoto, and H. Onodera, “A Performance Comparison of PLLs for Clock Generation Using Ring Oscillator VCO and LC Oscillator in a Digital CMOS Process,” ASPDAC, Jan. 2004, pp. 27-30.

[8] K. Choi et al., "A 5.5-dBm, 31.9% Efficiency 915-MHz Transmitter Employing Frequency Tripler and 207uW Synthesizer," IEEE Microwave and Wireless Components Letters, vol. 30, no. 1, pp. 90-93, Jan. 2020.

[9] K. Sundaresan, P. E. Allen, and F. Ayazi, “Process and Temperature Compensation in a 7-MHz CMOS Clock Oscillator,” IEEE Journal Of Solid-State Circuits, vol. 41, no. 2, pp. 433-442, Feb. 2006.

[10] K. Liao, P. Huang, W. Chiu, and T. Lin, “A 400-MHz/900-MHz/2.4-GHz multi-band FSK transmitter in 0.18 µm CMOS,” IEEE Asian Solid-State Circuits Conf., Nov. 2009, pp. 353-356.

[11] F. Li, W. Liu, P. Xue and Z. Hong, "An All-Digital Reconfigurable RF Transmitter for Walkie-Talkie Applications based on 1-bit/3-bit Sigma-Delta Modulation," 2018 14th IEEE International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology (ICSICT), 2018, pp. 1-3.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4499

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved