PHÁT TRIỂN DU LỊCH HOMESTAY: TIẾP CẬN THỰC TẾ TỪ HUYỆN QUẢN BẠ, TỈNH HÀ GIANG | Nguyệt | TNU Journal of Science and Technology

PHÁT TRIỂN DU LỊCH HOMESTAY: TIẾP CẬN THỰC TẾ TỪ HUYỆN QUẢN BẠ, TỈNH HÀ GIANG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 01/01/70

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Minh Nguyệt Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Lù Thị Lý, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Quản Bạ là huyện có nhiều lợi thế và tiềm năng để phát triển du lịch, trong đó đặc biệt phải kể đến mô hình phát triển du lịch Homestay. Những năm qua, với sự phát triển của loại hình du lịch này không chỉ giúp cải thiện đời sống cho người dân mà còn góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc nơi đây. Tuy nhiên, trong hoạt động phát triển du lịch Homestay, huyện Quản Bạ vẫn gặp một số khó khăn như loại hình dịch vụ còn quá đơn giản, số hộ làm Homestay còn ít và chất lượng chưa cao hay công tác xúc tiến quảng bá du lịch trên địa bàn huyện chưa được quan tâm,… Xuất phát từ thực tế đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch Homestay từng bước đưa du lịch thành sinh kế chính của đồng bào dân tộc thiểu số của khu vực này.


Từ khóa


Dân tộc thiểu số, du lịch Homestay, xóa đói giảm nghèo, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved