NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU CỦA HAI LOÀI CÂY HẠN SINH THUỘC HỌ XƯƠNG RỒNG (Cactaceae) | Hà | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU CỦA HAI LOÀI CÂY HẠN SINH THUỘC HỌ XƯƠNG RỒNG (Cactaceae)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 01/04/19                Ngày đăng: 29/04/19

Các tác giả

Nguyễn Thị Thu Hà Email to author, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu các chỉ thị hình thái, giải phẫu và phân tử của đặc tính chịu hạn ở thực vật là vấn đề mang tính thời sự và được nhiều nhà khoa học quan tâm. Các kết quả nghiên cứu làm cơ sở ứng dụng công nghệ sinh học vào việc cải thiện khả năng chịu hạn của cây trồng. Bài báo này trình bày kết quả phân tích đặc điểm hình thái, giải phẫu của loài Quỳnh và Xương rồng tháp thuộc họ Xương rồng (Cactaceae). Thân và lá của hai loài cây này đều mọng nước, có phủ lớp cutin và lớp sáp dày. Lá Quỳnh tiêu biến và thân, cành đã biến đổi có dạng hình lá. Lá Xương rồng tháp tiêu giảm và biến đổi thành gai. Rễ và thân Quỳnh và Xương rồng tháp đều gồm nhiều lớp tế bào mô mềm, có chức năng dự trữ nước, chất dinh dưỡng. Đặc điểm hình thái và giải phẫu nêu trên là những chỉ thị quan trọng có thể sử dụng trong phân tích và đánh giá khả năng chịu hạn của cây trồng.

Từ khóa


Quỳnh, Xương rồng, cây hạn sinh, chỉ thị hình thái, chỉ thị giải phẫu

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved