RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẬN DỤNG TOÁN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 12 THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ LŨY THỪA, MŨ, LÔGARIT | Lâm | TNU Journal of Science and Technology

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẬN DỤNG TOÁN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 12 THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ LŨY THỪA, MŨ, LÔGARIT

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/04/19                Ngày đăng: 14/05/19

Các tác giả

1. Bùi Thị Hạnh Lâm Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN
2. Phạm Thị Thu Hằng, Trường THPT Ngô Quyền, TP Thái Nguyên
3. Đoàn Ánh Dương, Trường THPT Bắc Sơn, Bắc Sơn, Lạng Sơn
4. Lã Thị Thu Sen, Trường THPT Ngô Quyền, TP. Nam Định

Tóm tắt


Việc rèn luyện kĩ năng vận dụng Toán học cho học sinh không chỉ giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn các kiến thức, củng cố các kĩ năng Toán học mà các em còn thấy được ý nghĩa, vai trò của môn Toán đối với các lĩnh vực khoa học khác cũng như đối với thực tiễn cuộc sống. Trong khuôn khổ của bài báo này chúng tôi sẽ tập trung trình bày về kĩ năng vận dụng Toán học, một số biện pháp sư phạm rèn luyện kĩ năng vận dụng Toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề lũy thừa, mũ, lôgarit. Chúng tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu lí luận, nghiên cứu thực tiễn và thực nghiệm sư phạm. Trên cơ cở nghiên cứu lí luận và thực tiễn, chúng tôi đã đưa ra quan niệm về kĩ năng vận dụng, biểu hiện của kĩ năng vận dụng Toán học và đề xuất được ba biện pháp sư phạm rèn luyện kĩ năng vận dụng Toán học cho học sinh.

Từ khóa


kĩ năng, kĩ năng vận dụng Toán học, rèn luyện kĩ năng vận dụng Toán học, kĩ năng vận dụng Toán học vào thực tiễn, kĩ năng, kĩ năng vận dụng Toán học, biểu hiện của kĩ năng vận dụng Toán học vào các môn học khác.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Nguyễn Quang Cẩn, Tâm lí học đại cương, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

[2]. Lê Văn Hồng (chủ biên), Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2001.

[3]. Nguyễn Bá Kim, Phương pháp dạy học môn Toán, Nxb Sư phạm Hà Nội, 2011.

[4]. Lesh, R. - Sriraman, B., 2001 Mathematics Education curricula In Blum, W.et.al. (Eds.), Application and modelling in learning and teaching mathematics, 22-31. Chichester: Ellis Horwood, 2005.

[5]. Nguyễn Danh Nam, Phương pháp mô hình hóa trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông, NXB Đại học Thái Nguyên, 2016.

[6]. Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Bùi Xuân Anh, Lưu Thị Thu Hà, Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh, Nxb Đại học Sư phạm, 2016.

[7]. Rogiers X, Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các năng lực ở nhà trường, Nxb Giáo dục, 1996.

[8]. Viện ngôn ngữ học, Từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 2005.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved