VỀ MỘT THUẬT TOÁN MÃ KHỐI HẠNG NHẸ, MÃ HÓA TỐC ĐỘ CAO TRÊN CHIP VIRTEX6 HƯỚNG TỚI ỨNG DỤNG CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY | Bắc | TNU Journal of Science and Technology

VỀ MỘT THUẬT TOÁN MÃ KHỐI HẠNG NHẸ, MÃ HÓA TỐC ĐỘ CAO TRÊN CHIP VIRTEX6 HƯỚNG TỚI ỨNG DỤNG CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/08/21                Ngày hoàn thiện: 15/11/21                Ngày đăng: 15/11/21

Các tác giả

1. Đỗ Thị Bắc, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Âu Thế Linh Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo nghiên cứu về thuật toán mã hóa khối hạng nhẹ Crypt(BM)­­_64A và mô hình đánh giá hiệu quả trên phần cứng có khả năng tái cấu hình FPGA (Field-programmable gate array). Trên cơ sở đó tiến hành thực thi thuật toán mã hóa khối Crypt(BM)­­_64A trên chip Virtex6-XC6VLX75T/FF484 ở chế độ vòng mã hóa cơ sở để đánh giá tính phù hợp của nó cho các ứng dụng không dây thông qua các chi phí về tài nguyên, thông lượng,... Đồng thời, nghiên cứu cũng thực hiện so sánh hiệu quả thuật toán Crypt(BM)­­_64A với một số các thuật toán mã hóa đang được sử dụng rộng rãi như các thuật toán trong cuộc thi AES. Qua đó giúp các nhà phát triển hệ thống có thêm căn cứ trong việc lựa chọn giải pháp bảo mật dữ liệu bằng mã hóa phù hợp cho mỗi ứng dụng chuyên sâu cụ thể mà hệ thống dự kiến hướng tới. Kết quả nghiên cứu và thực thi thuật toán mã hóa khối Crypt(BM)­­_64A trên FPGA với dòng Vertex6 mã hiệu XC6VLX75T/FF484 có thể khẳng định, Crypt(BM)­­_64A là thuật toán mã hóa khối hạng nhẹ hoàn toàn phù hợp với các ứng dụng cho các mạng cảm biến không dây với hiệu quả tích hợp cao; chi phí về diện tích thấp, đảm bảo tính gọn nhẹ; tiêu hao năng lượng hạn chế thông qua xung nhịp cao.

 


Từ khóa


Mã hóa khối hạng nhẹ; Công nghệ FPGA; Mã khối; Mạng cảm biến không dây; CSPN (mạng hoán vị thay thế điều khiển được)

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] F. Hu, J. Ziobro, J. Tillett, and N. K. Sharma, “Secure wireless sensor networks: problems and solutions,” J. Syst., Cybern. Inf., vol. 11, no. 9, pp. 419-439, 2004.

[2] H. M. Nguyen, N. D. Ho, and H. D. Luu, “Design and Estimate of a New Fast Block Cipher for Wireless Communications Devices,” The 2008 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’08) and REV’08, Hanoi, 2008, pp. 409-412.

[3] H. M. Nguyen, T. B. Do, and N. D. Ho, “New SDDO-Based Block Cipher for Wireless Sensor Network Security,” International Journal of Computer Science and Network Security, vol. 10, no. 3, pp. 54-60, March 2010.

[4] T. B. Do and H. M. Nguyen, "Crypt(BM)_64A - a new cipher oriented to Wireless Sensor Networks," Proceedings of International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) 2012, 2012, pp. 294-299 (IEEE - IEEExplore Digital Library).

[5] K. Shibutani, T. Isobe, H. Hiwatari, A. Mitsuda, T. Akishita, and T. Shirai, “Piccolo, Cryptographic Hardware and Embedded Systems – CHES 2011,” Lecture Notes in Computer Science, vol. 6917, pp. 342 - 357, 2011.

[6] M. Kneˇzevi´c, V. Nikov, and P. Rombouts, Low Latency Encryption - Is "Lightweight = Light + Wait", NXP Semiconductors, Leuven, Belgium 2015.

[7] M. Usman, I. Ahmed, M. I. Aslam, S. Khan, and U. A. Shah, “SIT, A Lightweight Encryption Algorithm for Secure Internet of Things,” (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, vol. 8, no. 1, pp. 402-411, 2017.

[8] H. M. Nguyen and T. B. Do, “Hybrid Model in the Block Cipher Applications for High-Speed Communications Networks,” International Journal of Computer Networks & Communications (IJCNC), vol. 12, no. 4, July 2020, doi: 10.5121/ijcnc.2020.12404 55.

[9] Xilinx Inc, “Development System Reference Guide,” Jan 17, 2012. [Online]. Available: www.xilinx.com. [Accessed Jun. 25, 2021].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4843

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved