NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT MÃ HÓA BIÊN ĐỘ PHỔ SAC TRONG HỆ THỐNG OCDMA | Thực | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT MÃ HÓA BIÊN ĐỘ PHỔ SAC TRONG HỆ THỐNG OCDMA

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/09/21                Ngày hoàn thiện: 05/11/21                Ngày đăng: 08/11/21

Các tác giả

1. Hoàng Văn Thực Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên
2. Đoàn Thị Thanh Thảo, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên
3. Phạm Thành Nam, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Ngày càng khẳng định được ưu điểm về tốc độ truyền, khoảng cách truyền, dung lượng truyền, mạng thông tin quang đang là sự lựa chọn hàng đầu không những cho các tuyến truyền dẫn đường trục liên tỉnh, nội tỉnh mà còn được sử dụng trong các mạng truy nhập, các sợi dây nhảy quang… trong mạng viễn thông Việt Nam. Sự tiến bộ này do ứng dụng các công nghệ ghép kênh phân chia theo thời gian (TDM), ghép kênh phân chia theo bước sóng (WDM) và ghép kênh phân chia theo mã quang (OCDMA). Bài báo tập trung nghiên cứu kỹ thuật mã hóa biên độ phổ SAC trong hệ thống OCDMA. Hệ thống được thiết kế, khảo sát và mô phỏng trên phần mềm OptiSystem với các lần thực nghiệm về: khoảng cách, số người sử dụng hệ thống. Nghiên cứu này góp phần giải quyết vấn đề nâng cao hiệu năng cho mạng truy nhập quang đa bước sóng sử dụng công nghệ đa truy nhập phân chia theo mã quang OCDMA.

Từ khóa


Hệ thống SAC-OCDMA; Mã hóa biên độ phổ SAC; Công nghệ OCDMA; MAI; OCDMA dưới tác động MAI

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] K. Kitayama et al., "OCDMA Over WDM PON—Solution Path to Gigabit-Symmetric FTTH," J. Lightw. Technol., vol. 24, no. 4, pp. 1654-1662, 2012.

[2] K. Fouli and M. Maier, "OCDMA and Optical Coding: Principles, Applications, and Challenges," IEEE Communications Magazine, vol. 12, pp. 27-34, 2010.

[3] N. Kataoka, "OCDMA Technologies for the Future Optical Access Network," in Proceedings of COIN2008 copyright (c) 2008 IEICE 08 SB 0064, 2012, pp. 25-32.

[4] B. Chandru, J. Helina Rajini, and S. TamilSelvi, "Performance Analysis of Downstream Transmission of lOGbps WDM PON Using Single and Hybrid Optical Amplifiers," in IEEE International Conference on Advanced Communication Control and Computing Technologies, 2014, pp. 828-832.

[5] H. A. Fadhil, S. A. Aljunid, and R. B. Ahmad, "Performance of random diagonal code for OCDMA systems using new spectral direct detection technique," Optical Fiber Technology, vol. 15, no. 3, pp. 283-289, 2009.

[6] Y. Zhang, P. Chowdhury, M. Tornatore, and B. Mukherjee, "Energy efficiency in telecom optical networks," IEEE Communications Surveys & Tutorial, vol. 12, pp. 441-458, 2010.

[7] C. Sorin, W. Lee, and B. Kim, "Fiber to the home using a PON infrastructure," J. Lightwave, vol. 24, pp. 4568-4583, 2006.

[8] D. Chrissan, Uni-DSLT: one DSL for universal service, Texas Instruments White Paper (Spay018), 2004.

[9] A. Girard, FTTx PON technology and testing, EXFO Electro-Optical Engineering Inc., 2005.

[10] L. Hutcheson, "FTTx: current state and the future," IEEE Communication Magazine, vol. 08, pp. 90-95, 2008.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4948

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved