XÁC ĐỊNH BISPHENOL A TRONG CÁC HỘP NHỰA BẰNG PHƯƠNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ | Đăng | TNU Journal of Science and Technology

XÁC ĐỊNH BISPHENOL A TRONG CÁC HỘP NHỰA BẰNG PHƯƠNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/12/18

Các tác giả

Trần Hải Đăng Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Cho đến nay có nhiều nghiên cứu đã được tiến hành để xác nhận độc tính và nguy cơ của bisphenol A đối với sức khỏe con người. Tại EU giới hạn của bisphenol A là 0,6 mg/kg đối với các vật liệu nhựa tiếp xúc thực phẩm. Đối tượng trong nghiên cứu này là 6 mẫu hộp nhựa dùng đựng thực phẩm được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam, các vật liệu này có thể chứa bisphenol A tự do. Trong nghiên cứu đã phát triển kỹ thuật xác định bisphenol A tự do trong các hộp nhựa bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ. Để chiết xuất được bisphenol A, nhóm tác giả đã sử dụng hỗn hợp dung môi trơ acetonitril - ethyl acetate (85:15). Kết quả đã phát hiện bisphenol A tự do trong các hộp nhựa dùng đựng thực phẩm được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam.

Từ khóa


Bisphenol A, chất độc, chiết xuất lỏng, HPLC-MS/MS, hộp nhựa.

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved