KỸ NĂNG MỀM CỦA NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN 03 SAO TRÊN CÁC THÀNH PHỐ CỦA TỈNH THANH HÓA – VIỆT NAM | Hải | TNU Journal of Science and Technology

KỸ NĂNG MỀM CỦA NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN 03 SAO TRÊN CÁC THÀNH PHỐ CỦA TỈNH THANH HÓA – VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 15/12/18

Các tác giả

Trần Nhật Hải Email to author, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Tóm tắt


Kỹ năng mềm từ lâu đã trở thành những đề tài nóng hổi, thu hút sự quan tâm không chỉ của các học giả, các nhà nghiên cứu, mà còn thu hút sự quan tâm của lãnh đạo các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Kỹ năng của nhân viên, kỹ năng quản lý là một trong những nhân tố quyết định thành công của doanh nghiệp. Do đó, việc nghiên cứu kỹ năng mềm đối với nhân lực tại các khách sạn 3 sao nói riêng và khách sạn nói chung là rất cần thiết trong kinh doanh dịch vụ hiện nay. Mục đích của nghiên cứu này là để xác định các kỹ năng mềm của nhân viên và quản lý của các khách sạn 03 sao tại các thành phố ở tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Từ đó, xác định các kỹ năng mềm cần thiết trong các hoạt động của nhân viên, trưởng phòng ban, các bộ phận, qua đó giúp các khách sạn 3 sao ở tỉnh Thanh Hóa xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ và nhiệt tình trung thành với kinh doanh dịch vụ lưu trú. Kết quả nghiên cứu đã phát hiện ra rằng có 07 kỹ năng mềm cần thiết cho nhân viên và 05 kỹ năng mềm cần thiết cho quản lý chung. Từ nghiên cứu này sẽ giúp các các khách sạn 3 sao nói riêng tại tỉnh Thanh Hóa - Việt Nam và, rộng hơn, các khách sạn 1-5 sao có thể được sử dụng cho các hoạt động cần thiết. Xây dựng mô hình kỹ năng mềm trong công việc, qua đó có thể giữ lại, tuyển dụng nhân viên và quản lý có trình độ tốt nhất, phát triển đội ngũ nhân lực trong khách sạn để đạt được kết quả tốt nhất.


Từ khóa


kỹ năng, kỹ năng mềm, nhân lực, khách sạn 03 sao, Thanh Hóa...

Tài liệu tham khảo


1. Beth G. Chung-Herrera, Cathy A. Enz, and Melenie J. Lankau (2003), Hospitality Leaders: A Competencies Model, Cornell University. Available at: http://www. hospitalityleadership. com/Grooming %20 Future% 20Hospitality%20Leaders.pdf, Accessed March 26 2014.

2. http://www.redalyc.org/html/3887/388743869 014/

3. http://vietnamtourism.gov.vn/dmdocuments/ VTOS2013HotelManagementVN.pdf

4. ICHRIE – International Council of Hotel, Restaurant and Institutional Education (2010), Johanson et al.: Revealing Key Competencies of Hospitality Graduates Demanded by Industry. Massachusetts, USA. July 31st. USA: University of Massachusetts.

5. University of Exeter UK -https:// www.exeter.ac.uk /media /level1/ academicserviceswebsite/studentand staffdevelopment/documents/pdp/Personal_and_Key_Skills_Self_Assessment_Audit.pdf.

6. Smile - Vietnamese Hotel Career Association - https://www.hoteljob.vn/tin-tuc/top-nhung-ky-nang-thiet-yeu-cho-mot-le-tan-khach-san-chuyen-nghiep.

7. Hoàng Khuê (Chủ biên, 1992), Từ điển tiếng Việt, Trung tâm Từ điển ngôn ngữ, Hà Nội.

8. Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch – Tổng cục du lịch. http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items /20575.

9. Vietnamtourism - http:// vietnamtourism .gov .vn /dmdocuments/ VTOS2013FontOfficeVN.pdf

10. Vietnamtourism - http:// vietnamtourism.gov.vn /dmdocuments/ VTOS2013 Housekeeping VN.pdf


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved