ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG CẦN CÓ ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI HÀ NỘI | Thanh | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG CẦN CÓ ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 15/12/18

Các tác giả

Nguyễn Chí Thanh Email to author, Trường THPT Tân Phong, Nậm Pồ, Điện Biên

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu là để khám phá nhận định của người sử dụng lao động về các kỹ năng cần có để đáp ứng thị trường lao động của sinh viên tốt nghiệp vừa có việc làm tại Hà Nội. Bốn nhân tố được sử dụng được trong nghiên cứu, bao gồm kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, kỹ năng tự quản lý, kỹ năng tư duy & phản biện độc lâp và kỹ năng thực hiện công việc cụ thể. Một bảng câu hỏi có chứa các yếu tố này đã được gửi đến cho người sử dụng lao động và đề nghị đánh giá mức độ quan trọng và sự hài lòng khi sử dụng lao động theo các nhóm yếu tố kỹ năng. Kết quả phân tích chỉ ra sự khác biệt về mức độ quan trọng và sự hài lòng của người sử dụng lao động, cho thấy các chương trình hiện tại của trường đại học ở Hà Nội không đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trong khi người sử dụng lao động có mức độ quan tâm cao nhất đến kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, ngoài ra các kỹ năng tự quản lý, kỹ năng tư duy phê phán và kỹ năng thực hiện cộng việc đều được họ chú ý khi tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp.


Từ khóa


Kỹ năng cần đánh giá; Kỹ năng giao tiếp giữa cá nhận; Kỹ năng tự quản lý; Kỹ năng tư duy và phản biện độc lập; Kỹ năng thực hiện công việc cụ thể.

Tài liệu tham khảo


1. Archer, W. & Davison, J. (2008). Graduate Employability: What do employers think and want? London: The Council for Industry and Higher Education.

2. Bezuidenhout, M. (2011, March). The development and evaluation of a measure of graduate employability in the context of the new world of work. Pretoria, Gauteng, South Africa: University of Pretoria.

3. Clarke, M. (2008). Understanding and managing employability in changing career contexts [Electronic version]. Journal of European Industrial Training, 32(4), 258-284.

4. Cranmer, S. (2006). Enhancing graduate employability: best intentions and mixed outcomes. Studies in Higher Education, 31(2), 169-184. Retrieved September, 12, 2011, from http://dx.doi.org/10.1080/03075070600572041

5. Fugate, M. & Kinicki, A.J. (2008). A dispositional approach to employability: development of a measure and test of implications for employee reactions to organizational change. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 81, 503-527.

6. Smith.Herman W. (1991).Strategies of Social Research.3rd ed. Holt, Rinehart and Winston, Inc. The Dryden Press, Saunders College Publishing.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved