TÁC ĐỘNG CỦA THỰC HÀNH QUẢN LÝ ĐẾN HIỆU SUẤT CỦA CÁC BỆNH VIỆN TẠI HÀ NỘI | Giang | TNU Journal of Science and Technology

TÁC ĐỘNG CỦA THỰC HÀNH QUẢN LÝ ĐẾN HIỆU SUẤT CỦA CÁC BỆNH VIỆN TẠI HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 15/12/18

Các tác giả

Nguyễn Thị Hương Giang Email to author, Học viên Y học cổ truyền, Hà Nội

Tóm tắt


Nghiên cứu này tạo điều kiện cho các tổ chức y tế để đánh giá cao những lợi ích của hệ thống quản lý chất lượng trong việc tăng cường cung cấp dịch vụ khách hàng tại các bệnh viện tương ứng và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Nghiên cứu cũng mang lại lợi ích cho các cơ quan quản lý và chính phủ khi họ có thể thiết lập các lợi ích của việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng toàn diện trong các tổ chức y tế và tạo điều kiện thực hiện tương tự thông qua các chính sách và quy định có hiệu quả và có liên quan. Trong 20 năm qua, sự phức tạp ngày càng tăng và cường độ kỹ thuật của y tế tại các bệnh viện Việt Nam đã làm tăng mức độ không chắc chắn trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. Mục đích chính của nghiên cứu này là để điều tra khả năng áp dụng các phương pháp quản lý chất lượng vào hệ thống chăm sóc sức khỏe thông qua việc xác định mức độ dịch vụ được cung cấp. Nghiên cứu cũng nhằm mục đích tìm ra mức độ mà các bệnh viện này thực hiện các tiêu chí và tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng.


Từ khóa


Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; Quản lý chất lượng; Sự hài lòng của người lao động; Hoạt động hiệu quả; Sự hài lòng của bệnh nhân.

Tài liệu tham khảo


1. Anderson, R. A. & McDaniel, R. R. (2000), “Managing health care organisations: where professionalism meets complexity science.” Health Care Management Review, vol. 25, no. 5, pp. 83-92. Texas: Aspen Publishers, Inc.

2. Egger, D., Travis, P., Dovlo, D. &Hawken, L. (2005), Management strengthening in low-income countries. Document WHO/EIP/health systems. Geneva.

3. Paauwe J, Guest DE, Wright P (2013), HRM and Performance: Achievements and Challenges. UK: Wiley Press.

4. Ray, J.L, Plowman, D.A. and McDaniel, R.R (2009), Participation in decision making one more time: A look at hospital decision making and performance. Academy of Management Annual Meeting Proceedings, pp. 66-79


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved