ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN HỌC TẬP, LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THANH NIÊN, CÔNG TÁC ĐOÀN | Quang | TNU Journal of Science and Technology

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN HỌC TẬP, LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THANH NIÊN, CÔNG TÁC ĐOÀN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/12/18

Các tác giả

1. Ngô Thị Quang Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Cao Thị Phương Nhung, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Tóm tắt


Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu làm chủ trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc khó khăn, gian khổ đòi hỏi sự hy sinh, cống hiến và sáng tạo. Ngay từ ngày khi chuẩn bị lực lượng cho cách mạng Việt Nam đến mọi giai đoạn phát triển về sau của đất nước, Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh rằng: Phải đặc biệt chú trọng tới thanh niên và tổ chức hoạt động của họ - Đoàn Thanh niên. Hiểu đúng tầm quan trọng của thanh niên, những năm qua Đoàn Thanh niên trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên đã không ngừng thực hiện nhiều phong trào, nhiều hoạt động, một mặt tạo sân chơi bổ ích phát triển tài năng cho các em sinh viên, mặt khác quan tâm chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần để các em yên tâm học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, vì cuộc sống hạnh phúc, vì đất nước phồn vinh.


Từ khóa


Hồ Chí Minh, Thanh niên, Công tác Đoàn, Đoàn Thanh niên, Trường Đại học Khoa học

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved