NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC PHÁT ÂM MỘT SỐ PHỤ ÂM TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN | Huong | TNU Journal of Science and Technology

NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC PHÁT ÂM MỘT SỐ PHỤ ÂM TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 01/01/70

Các tác giả

1. Nguyen Thi Thu Huong Email to author, Trường ĐH Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên
2. Nguyen Thi Thuong Huyen, Trường ĐH Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên
3. Vu Kieu Hanh, Trường ĐH Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu về những nguyên nhân gây ra những khó khăn của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trong quá trình phát âm một số phụ âm tiếng Anh, cụ thể là các phụ âm /θ/, /ð/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/. Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp định lượng và định tính để thu thập và phân tích số liệu của khảo sát, trong đó bản câu hỏi và ghi âm thông qua điện thoại được sử dụng kỹ lưỡng nhằm thu thập được kết quả đáng tin cậy.

Trên cơ sở những nguyên nhân của khó khăn trong việc phát âm các phụ âm tiếng Anh kể trên, một số đề xuất được đưa ra nhằm giúp giáo viên và sinh viên có nhận thức đúng đắn hơn về tầm quan trọng của việc phát âm đúng các phụ âm trong việc truyền tải và hiểu ý nghĩa của các từ, các câu trong giao tiếp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh nói chung và phát triển khả năng phát âm chuẩn của sinh viên nói riêng.


Từ khóa


sự phát âm, phụ âm, các âm, /θ/, /ð/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/, nguyên nhân của những khó khăn, Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên (TUAF)

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved