ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG | La | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/10/21                Ngày hoàn thiện: 04/11/21                Ngày đăng: 04/11/21

Các tác giả

1. Lương Văn La, Bí thư Đảng ủy xã Đàm Thủy huyện Trùng Khánh
2. Hồ Lương Xinh Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Lưu Thị Thùy Linh, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
4. Bùi Thị Thanh Tâm, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng được coi như miền di sản văn hóa của miền quê non nước Cao Bằng, rất thích hợp cho phát triển du lịch cộng đồng. Tuy nhiên hiện nay các dịch vụ du lịch cộng đồng tại Trùng Khánh vẫn chưa phong phú và đa dạng để phục vụ nhu cầu của khách du lịch. Trên cơ sở thống kê số liệu thứ cấp kết hợp với phương pháp thực địa, đánh giá nhanh, điều tra thông qua câu hỏi phỏng vấn trực tiếp 120 hộ gia đình đang tham gia làm du lịch cộng đồng và 50 khách du lịch đã đi du lịch cộng đồng tại huyện Trùng Khánh để thấy được các loại hình dịch vụ và chất lượng dịch vụ du lịch cộng đồng hiện có nơi đây. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra được (1) Tiềm năng du lịch cộng đồng tại huyện Trùng Khánh, (2) Thực trạng dịch vụ du lịch cộng đồng tại huyện Trùng Khánh. Dựa trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra một số giải pháp thiết thực nhằm phát huy dịch vụ du lịch cộng đồng tại huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng.


Từ khóa


Dịch vụ; Du lịch; Du lịch cộng đồng; Trùng Khánh; Cao Bằng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] G. Moscardo, “Exploring social representations of tourism planning: issues for governance,” Journal of Sustainable Tourism, vol. 19, no. 4-5, pp. 423-436, 2011.

[2] J. Pretty, “Participatory learning for sustainable agriculture,” World development, vol. 23, no. 8, pp. 1247-1263, 1995.

[3] N. C. Dao and T. A. T. Ngo, “Developing rural tourism based on Khmer community in Tinh Bien district, An Giang province,” Scientific Journal of Can Tho University, vol. 54, pp. 148-157, 2018.

[4] B. A. T. Nguyen, T. T. H. Truong, and M. T. Le, “Involvement of local people in the development of community-based contestant tourism in Bay Mau Cam Thanh coconut forest - Hoi An,” Science Magazine - Hue University, vol. 128, pp. 53-70, 2019.

[5] T. K. T. Tran et al, “Developing community tourism products in Phong Dien district, Can Tho city,” Journal of Scientific Research and Development, Tay Do University, special issue, pp. 155-165, 2019.

[6] Q. H. Nguyen, “Community-based tourism development in the West of Ha Giang: Potentials, Opportunity and Threats,” Journal of Economics and Business Administration, vol. 13, pp. 63-69, 2020.

[7] T. B. H. Dang and N. T. Lanh, “Participation of households in the development of community tourism in Ta van commune, Sapa district, Lao Cai province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 07, pp. 45-51, 2020.

[8] T. N. T. Nguyen, T. H. Nguyen, T. L. Vi, T. N. H. Tran, T. T. Nguyen, and T. H. Nguyen, “Impact of the covid-19 pandemic on tourism activities and local communities' livelihoods in Sapa town - Lao Cai as of December 2020,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 08, pp. 402-409, 2021.

[9] Chongqing District Party Committee, Political report of the 19th District Party Committee, presented at the 20th Congress of the District Party Committee, term 2020-2025, 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5187

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved