CHÊNH LỆCH THU NHẬP THEO GIỚI TÍNH: LÝ THUYẾT VÀ THỰC TRẠNG TẠI VIỆT NAM | Huyền | TNU Journal of Science and Technology

CHÊNH LỆCH THU NHẬP THEO GIỚI TÍNH: LÝ THUYẾT VÀ THỰC TRẠNG TẠI VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 01/01/70

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Thanh Huyền Email to author, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Ngân, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài viết nhằm phân tích các nghiên cứu về chênh lệch thu nhập theo giới tính và tìm hiểu thực trạng vấn đề này tại Việt Nam. Các nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra nhiều yếu tố tác động đến sự chênh lệch, bao gồm yếu tố trình độ giáo dục, kỹ năng hay đặc điểm giới tính, địa điểm khảo sát. Thực trạng bất bình đẳng giới nói chung và chênh lệch thu nhập theo giới tính nói riêng ở Việt Nam cho thấy đã có sự cải thiện tích cực đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại sự khác biệt thu nhập theo giới tính giữa các ngành kinh tế và vùng miền.


Từ khóa


Chênh lệch thu nhập, giới tính, bất bình đẳng, yếu tố tác động, Việt Nam

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved