THUẬT TOÁN DÙNG NHIỀU SÓNG MANG GIẢM DÒNG ĐIỆN ĐẦU VÀO VÀ ĐIỆN ÁP STRESS TRONG BỘ NGHỊCH LƯU TĂNG ÁP TỰA KHÓA CHUYỂN MẠCH | Hải | TNU Journal of Science and Technology

THUẬT TOÁN DÙNG NHIỀU SÓNG MANG GIẢM DÒNG ĐIỆN ĐẦU VÀO VÀ ĐIỆN ÁP STRESS TRONG BỘ NGHỊCH LƯU TĂNG ÁP TỰA KHÓA CHUYỂN MẠCH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 29/10/21                Ngày hoàn thiện: 28/02/22                Ngày đăng: 28/02/22

Các tác giả

1. Quách Thanh Hải, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
2. Nguyễn Tùng Linh Email to author, Trường Đại học Điện lực
3. Lê Xuân Vinh, Trường Đại học kỹ thuật Đồng Nai
4. Huỳnh Tấn Mẫn, Trường Cao Đẳng kinh tế kĩ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
5. Trương Việt Anh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
6. Lê Việt Cường, Viện Năng lượng

Tóm tắt


Bài báo này trình bày phương pháp với nhiều hơn ba sóng mang để giảm dòng điện đầu vào và điện áp stress trên các thành phần trong QSBI. Kỹ thuật được đề xuất dựa trên một số thời điểm ngắn mạch của bộ tăng áp DC/DC và một trong bộ nghịch lưu ở vị trí của các vectơ không. Cơ sở của kỹ thuật đề xuất là sử dụng nhiều sóng mang. Giải thuật nhiều sóng mang này giúp không chỉ giảm điện áp DC-Link mà còn giảm dòng điện ngõ vào và điện áp cung cấp cho QSBI. Điều này đưa đến những lợi ích kinh tế như: giảm dòng điện và điện áp trên các khóa; giảm điện cảm, điện dung do đó giảm kích thước của mạch. Kết quả mô phỏng cho thấy điện áp DC-Link có thể giảm 33,13% khi số sóng mang tăng từ 2 lên 5 và dòng điện ngõ vào giảm 33,4%. Phương pháp đề xuất có hiệu quả cao khi cần hệ số tăng áp lớn. Trong bài viết lựa chọn số sóng mang cần thiết để đạt hiệu suất cao nhất đã được chúng tôi phân tích và khuyến nghị. Các phân tích làm rõ kỹ thuật và mô phỏng đánh giá của phương pháp đề xuất cũng được trình bày trong bài báo.

Từ khóa


Tỉ số chu kỳ; Bộ chuyển mạch QSBI; Bộ nghịch lưu VSI; Kĩ thuật điều khiển PWM; Bộ tăng áp DC/DC

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] P. Sriramalakshmi and V. T. Sreedevi, “Design and Implementation of a Dual DC Source-based Quasi-Switched Boost Inverter for Renewable Energy Applications,” IETE Journal of Research, pp. 1-12, 2020, doi: 10.1080/03772063.2020.1770133.

[2] M. K. Nguyen, T. V. Le, S. J. Park, and Y. C. Lim, “A class of quasiswitched boost inverters,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 62, no. 3, pp. 1526-1536, March 2015.

[3] M. -K. Nguyen and Y.-O. Choi, “PWM control scheme for quasi switched boost inverter to improve modulation index,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 33, no. 5, pp. 4037-4044, May 2018.

[4] A. Gambhir, S. K. Mishra, and A. Joshi, “A modied PWM scheme to improve performance of a single-phase active-front-end impedance source inverter,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 55, no. 1, pp. 928-942, Jan./Feb. 2019.

[5] M. -K. Nguyen, T. -T. Tran, and Y. -C. Lim, “A family of PWM control strategies for single-phase quasi-switched-boost inverter,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 34, no. 2, pp. 1458-1469, Feb. 2019.

[6] M. -K. Nguyen and Y. -O. Choi, “Maximum boost control method for single-phase quasi-switched-boost and quasi-Z-source inverters,” Energies, vol. 10, no. 4, p. 553, Apr. 2017.

[7] X. -V. Le, D. -M. Nguyen, V. -A. Truong, and T. -H. Quach, “Algorithim to control output voltage and reduce the ripple of input current in quasi switched boost inverter,” Science and Technology Development Journal - Engineering and Technology, vol. 4, no. 2, pp. 999-1008, 2021, doi: 10.32508/stdjet.v4i2.808.

[8] T. -H. Quach, X. -V. Le, and V. -A. Truong, “The Three-Carrier Quasi Switched Boost Inverter Control Technique,” Electronics, vol. 10, pp. 1-15, 2021, doi: 10.3390/electronics10162019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5213

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved